Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Z raportu sporządzonego przez fundację wynika, że do przemocy wobec kobiet i dzieci w Polsce dochodzi bardzo często. Zwracają też uwagę na zbyt liberalne podejście sądów przy orzekaniu kar wobec sprawców. Autorzy raportu zwracają też uwagę na to, że sądy wyjątkowo rzadko wysyłają sprawców przemocy na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne .

Pełny raport dostępny jest na stronie internetowej fundacji: http://pozytywnezmiany.org/fpz/multimedia/raporty/.

Żródło:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,40097,Przemoc-domowa-a-polskie-sady-Nowy-raport-Fundacji-Pozytywnych-Zmian.html