Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Szkolenie zostało zorganizowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy współpracy bytomskiej Policji. Uczestniczyli w nim bytomscy policjanci, pracownicy socjalni Ośrodka Interwencji Kryzysowej, prokuratorzy, kuratorzy oraz inny członkowie zespołu interdyscyplinarnego. Szkolenie prowadził Pan Grzegorz Wrona specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Źródło:
www.faktybytom.pl/20181214121648/policja-bytom-szkolenie-dla-czlonow-zespolu-interdyscyplinarnego-oraz-osob-zaangazowanych-w-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie1544763782