Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Definicja przemocy w rodzinie została określona w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przepisy te mają chronić osoby doznajace przemocy, dając im prawo do bezpłatne pomocy.

Źródło:

www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/2866909,Przemoc-w-rodzinie-definicja-prawa-ofiar.html