Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

„W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce przez dwa ostatnie miesiące prowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną "Stop przemoc. Zareaguj". Celem projektu było promowanie zachowań przeciwdziałających przemocy i agresji. We współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce odbyły się spotkania w klasach z psychologami, terapeutami na temat przemocy domowej i rówieśniczej, uczniowie mogli korzystać z konsultacji z psychologiem.”


Źródło: www.moja-ostroleka.pl/art/1551948660/stop-przemoc-zareaguj-w-zsz-nr-2-zdjecia