Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Na przełomie roku rząd zapowiedział prace nad zmianą ustawy o przemocy w rodzinie, a po powszechnej krytyce projektu zwrócił go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do poprawek. 1 kwietnia resort rodziny przesłał oficjalne pisemne stanowisko o porzuceniu prac nad projektem, z którego wynikało, że osobą stosującą przemoc nie jest osoba, która dopuściła się jej „jednorazowo", a Niebieska Karta byłaby wystawiana co do zasady jedynie za zgodą ofiary przemocy.

Źródło: www.rp.pl/Prawo-karne/304239964-Czy-ofiary-przemocy-domowej-beda-slabiej-chronione.html