Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Realizacja  programu planowana jest w okresie od 29 kwietnia 2019 r. do 28 września 2019 r. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci i ich rodziców w zajęciach sportowych z zakresu Kung Fu, Wushu wraz z elementami gimnastyki oraz podstawy samoobrony dla dorosłych. Zajęcia mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie przemocy, agresji interpersonalnej i uzależnieniom oraz profilaktykę wad postawy, nadwagi, otyłości i integrację międzypokoleniową.

Źródło: www.faktykrakowa.pl/20190430169428/um-krakow-sport-laczy-pokolenia-integruje-rodziny-1556589194