Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli  placówek oświatowych, Komendy Policji, MOPS, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz placówek ochrony zdrowia.
Wykłady poprowadzili specjaliści: Szczepan Spis, psycholog, biegły sądowy, Ireneusz Brachaczek, specjalista ds. uzależnień, Andrzej Kłoda, lekarz medycyny z zakresu psychiatrii, psychoterapeuta, Adrian Drdzeń, pedagog, trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, z uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Źródło: www.beskidzka24.pl/strumien-przemoc-pod-lupa/