Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Program został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy.
Udział w programie jest bezpłatny i skierowany do osób, które wyrażą wolę uczestnictwa;  skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie; osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych jak i osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych.

Koordynacja działań: Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej. ul. Żytnia 58 (I piętro, pokój 33).

Źródło: www.www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/38030/program-korekcyjno-edukacyjny-dla-sprawcow-przemocy/