Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Zaplanowane do końca bieżącego roku działania mają na celu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy będą mogły skorzystać z uczestnictwa w grupach wsparcia bądź z indywidualnej terapii. Dostępne będą również porady prawne oraz możliwość wzięcia udziału w  kursie samoobrony .
Dla osób stosujących przemoc przygotowano między innymi trening zastępowania agresji oraz wsparcie psychologiczne. W ramach projektu „Zmiana szansą” odbędą się także szkolenia dla pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Źródło: www.pulawy24.pl/zmiana-szansa-program-ktory-bedzie-prowadzony-tym-roku-pulawach/