Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W Gostyniu odbyła się powiatowa konferencja „Razem przeciw przemocy”, w której uczestniczyło stu specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Poruszono temat podstawowych potrzeb człowieka - głównie poczucie bezpieczeństwa. Omówiono istotność tej kwestii w kontekście dzieci. Wspomniano placówki i narzędzia powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mecenas Grzegorz Wrona przedstawił temat: „Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”. Wskazywał także na szereg aspektów utrudniających rozpoznawanie przemocy i jej przeciwdziałanie. Poruszył problem krzywdzenia dzieci w rodzinach, w których rodzice się rozwodzą.
Kolejni prelegenci omówili działania, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia przemocy lub pojawienia się podejrzenia, że ktoś jej doświadcza. Wskazywali na sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom. Przypomnieli na czym polega procedura "Niebieskich kart". Omówiono realizacje programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń”.

Źródło: http://gostyn.naszemiasto.pl/artykul/powiatowa-konferencja-razem-przeciw-przemocy,5132193,art,t,id,tm.html