Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat praktycznych sposobów walki ze zjawiskiem przemocy wobec dzieci i młodzieży. Uczestnicy konferencji wysłuchali serii prelekcji, które dotyczyły takich problemów jak: przemoc wobec dzieci w trakcie rozwodu, formy przemocy wobec dzieci w pracy kuratora sądowego, powierzanie małych dzieci do rodzinnych form pieczy zastępczej-założenia a rzeczywistość, przemoc instytucjonalna-ustawowy model wspierania rodziny, trauma rozwojowa w życiu codziennym, niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka, konsekwencje traumy rozwojowej u dzieci i młodzieży, funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w gminach. Głównym założeniem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci, uwikłanych w przemoc. 

Źródło :https://zlotowskie.pl/artykul/konferencja-chronmy/654654