Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty pomocowej na rzecz osób doznających przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.  Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2019r. Otwarto  Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Prowadzone są tam między innymi warsztaty edukacyjne ze specjalistami, spotkania edukacyjne z seniorami dotyczące rozpoznawania przemocy w rodzinie i skutecznej obrony przed przemocą, spotkania edukacyjne dla osób pracujących w ramach świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza.

Źródło:  www.pomorska.pl/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-w-grudziadzu-realizuje-projekt-moc-w-pomocy-stop-przemocy/ar/c1-14183679