Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują  ogólnopolską konferencję w całości finansowaną ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów ostatnich dwóch lat studiów medycznych.
Na konferencji przedstawiony zostanie temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci. Uczestnicy poznają prawne i psychologiczne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kompetencje i zadania przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach realizacji procedury “Niebieskie Karty”.  Wydarzenie odbędzie się w Krakowie, w dniach 30.09-01.10.2019.

Źródło: www.nipip.pl/psychologiczne-i-prawne-aspekty-zwiazane-przeciwdzialaniem-przemocy-w-rodzinie/