Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W sytuacji kiedy sprawca przemocy fizycznej będzie zagrażał życiu lub zdrowiu domowników, dostanie nakaz bezzwłocznego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja i to nawet, jeśli nie będzie miał gdzie się wyprowadzić .

Źródło: www.prawo.pl/prawnicy-sady/co-zmieni-sie-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie-ms-proponuje,437479.html