Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Dane zawarte w artykule, wykazane na podstawie rejestracji uruchamiania procedury Niebieskie Karty koncentrują się na małoletnich ofiarach przemocy.  Zgłoszenia dla ponad 12 tysięcy  małoletnich ofiar przemocy w rodzinie wpłynęły w 2018 roku za pośrednictwem procedury Niebieskiej Karty. Są to dane dotyczące działań podjętych w procedurze Niebieskiej Karty wyłącznie przez policję, czyli bez danych z działalności innych podmiotów upoważnionych i zobowiązanych do zwalczania przemocy domowej. Według statystyk liczba ta maleje od roku 2015.  

Źródło:    www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przemoc-w-rodzinie-przemoc-wobec-dzieci-niebieska-karta-policja-publikuje-statystyki,947727.html