Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu zorganizowało cykl warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla rodzin. Podczas warsztatów dowiemy się pomóc rodzicom znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie rozmawiania ze swoimi dziećmi. Nie zabraknie także informacji o tym, jak kształtować postawy wolne od agresji, jakie są metody radzenia sobie z agresją, czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej źródła i mechanizmy, jakie są jej konsekwencje i jak zachowanie dorosłych wpływa na dzieci.
Żródło:
www.portel.pl/spoleczenstwo/warsztaty-dla-rodzicow/113480