Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie chce sprawdzić skalę zjawiska przemocy w gminie. Działania te mają na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Placówki oświatowe, policja, ośrodki medyczne oraz inne miejsca wspierające rodzinę dostaną specjalnie przygotowane ankiety służące ocenie zjawiska przemocy. Ponad to mieszkańcy Nysy będą mogli spotkać się z psychologiem, prawnikiem, a także skorzystać z odbywających się dwa do czterech razy w miesiącu grup wsparcia.
Analiza zjawiska przemocy w gminie Nysa zakończy się z grudniem 2019 roku.
Źródło:
www.radio.opole.pl/100,291999,nysa-miastem-mocy-bez-przemocy-ops-zbada-skale-z