Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W Golubiu-Dobrzyniu zorganizowano konferencję profilaktyczno-edukacyjną z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W programie była prelekcja Elżbiety Opiłowskiej - kierownika Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Moniki Herman - wojewódzkiego koordynatora realizacji procedury „Niebieskiej Karty” Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Bartosza Wieczorka - prokuratora rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu. Wszyscy podkreślali znaczenie współpracy służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas konferencji był też panel dyskusyjny.
Konferencję zorganizował burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Beata Meredyk-Chlebowska.
Źródło:
https://golubdobrzyn.naszemiasto.pl/eksperci-o-przemocy-na-konferencji-w-golubiu-dobrzyniu/ar/c1-7365545?fbclid=IwAR1j9gjL6k8He-rN-ZoNIiE5qZKF91E6BDYkGVm2dg62OIUXASKIZL0mAAY