Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM zapraszają wszystkich dorosłych mieszkańców Gdańska do wzięcia udziału w internetowej ankiecie dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Udział jest dobrowolny i anonimowy, czas wypełniania to około 10-20 minut. Wnioski z badania posłużą do wdrożenia efektywniejszych działań pomocowych i wpłyną na usprawnienie procesu diagnozowania przemocy w gdańskich rodzinach. Do dnia 5 grudnia można wypełnić ankietę na stronie:  https://badanie.gdanskbezprzemocy.pl/index.php/178112?lang=pl

Żródło: www.badanie.gdanskbezprzemocy.pl/index.php/178112?lang=pl
www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/chron-dzieci-przed-przemoca-seksualna,a,158269