Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej organizują cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny Senior”- edycja 2019. W czasie warsztatów poruszana jest problematyka przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywdzonych osób starszych, oszustw popełnianych na szkodę seniorów oraz nieuczciwych praktyk konsumenckich. Seniorzy mogą wziąć udział w zajęciach praktycznych z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się 27 listopada.
Źródło: www.dlarownosci.pl/dzialania/bezpieczny_senior/bezpieczny_senior_2019.htm
www.korsosanockie.pl/wiadomosci/8720,z-podkarpacia-seniorzy-uczyli-sie-samoobrony