Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Mieszkańcy powiatu płońskiego mogą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa w zakresie: prawnym, psychologicznym, psychologicznym dla dzieci i młodzieży, pedagogicznym, pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i z zakresu prawa konsumenckiego.
Pełna lista placówek, adresy i godziny przyjęć znajdują się na stronie: www.plonszczak.pl/artykul/powiat-informuje-o-bezplatnej/877012

Źródło: www.plonszczak.pl/artykul/powiat-informuje-o-bezplatnej/877012