Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 25 listopada do 10 grudnia trwa kampania organizowana przez miasto Warszawa. Jej elementami są spoty w komunikacji miejskiej prezentujące, jak można reagować będąc świadkiem przemocy domowej, a także plakaty i strona internetowa www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa. Można na niej znaleźć informacje o miejskiej ofercie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na najczęstsze w Polsce formy przemocy wobec kobiet, jakimi są przemoc domowa i seksualna.  Działania skierowane są do świadków przemocy, którzy bywają jedynymi osobami, mogącymi pomóc przerwać tragedię i rozpocząć proces wychodzenia z przemocy.

Źródło: www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-m-wi-nie-przemocy-wobec-kobiet