Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Komunikat Ministerstwa Zdrowia przypomina, że osoba wykonująca zawód medyczny, która podejrzewa, że jej pacjent mógł doznać lub doznaje przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia innych działań na rzecz tego pacjenta.
Lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni w przypadku podejrzenia, że ich pacjent, zarówno osoba dorosła jak i dziecko, jest ofiarą przemocy w rodzinie, mają obowiązek działać zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty”.

Źródło: www.nipip.pl/komunikat-w-sprawie-udzielania-przez-personel-medyczny-pomocy-ofiarom-przestepstw/