Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Osoby doznające przemocy przemocy, zwłaszcza kobiety i dzieci, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie. Proponowane formy wsparcia to m. in.: porady psychologów, prawników, pokrywanie kosztów leczenia i rehabilitacji, pomoc w zakupie wyposażenia mieszkania. Punkt działa w poniedziałki i w czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00.

Źródło: www.pleszew.naszemiasto.pl/dzialajacy-przy-mgops-w-pleszewie-lokalny-punkt-moze/ar/c1-7455389