Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce kontynuuje projekt "Stop przemocy w rodzinie", dzięki któremu będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów.

W ramach realizowanego projektu od 1 lipca 2020 roku ponownie można skorzystać z oferty Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Punkcie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną, z zakresu ochrony zdrowia oraz terapeuty uzależnień.

Harmonogram prac Punktu Konsultacyjnego w lipcu :

Konsultacje psychologiczne: 7, 14, 21 lipca, w godz. 15.00 - 18.00
Konsultacje prawne: 8, 15 lipca, w godz. 15.00 - 18.00
Konsultacje pedagogiczne: 9, 16 lipca, w godz. 15.00 - 17.00
Konsultacje z zakresu ochrony zdrowia: 13, 27 lipca, w godz. 15.00 - 17.00
Konsultacje terapeuty uzależnień: 3, 17 lipca, w godz. 15.00 - 17.00.

Spotkanie grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy odbędzie się 28 lipca w godz. 15.00 - 18.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Dodatkowych informacji udziela Barbara Kruchelska oraz Julita Puczkielewicz pod nr tel. 85 711 20 64; 85 555 81 22

W związku z wprowadzonym stanem epidemii podczas spotkania ze specjalistą wymagane jest korzystanie z maseczki ochronnej lub przyłbicy.

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.