Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
 
A A A

Wyniki kwalifikacji na seminarium odbywające się 2 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że znana jest już lista osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium „Zmiany w prawie karnym i procedurze karnej - jak wpłyną na pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc?”.  Osoby przyjęte na szkolenie otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania drogą e-mail.

Ponadto, informacje o wynikach kwalifikacji można uzyskać kontaktując się z sekretariatem Pogotowia "Niebieska Linia" (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45) pod numerem tel. 22 666 10 36.

Rekrutacja na seminarium „Zmiany w prawie karnym i procedurze karnej - jak wpłyną na pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc?”

Serdecznie zapraszamy na kolejne z tegorocznych seminariów pt.

 

„Zmiany w prawie karnym i procedurze karnej - jak wpłyną na pracę z rodzinami uwikłanymi w przemoc?”

 

Odbędzie się ono 2 czerwca 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Temat seminariumdotyka zagadnienia roli zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w postępowaniu karnym wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w świetle kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej...

Nowa Pełnomocnik ds. Równego Traktowania w Poznaniu

Wykładowczyni gender studies i językoznawczyni z UAM dr Marta Mazurek zostanie najpewniej poznańską pełnomocniczką ds. równego traktowania. Poznań długo czekał na obsadzenie tego stanowiska. Pełnomocnik ma się zająć walką z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, religię, narodowość, orientację seksualną i niepełnosprawność.

Cały tekst: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36037,19965170,specjalistka-od-gender-bedzie-w-poznaniu-pelnomocnikiem-ds.html#ixzz46pkSe7YJ

Pierwsza strona dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi

Swoje funkcjonowanie rozpoczęła pierwsza strona dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi. Ze strony dowiedzą się Państwo o możliwej pomocy terapeutycznej i zapisach, a także znajdą różne przydatne informacje.

http://www.pa-nieslyszacy.info/

Sprawcy przemocy chcą się zmienić

"Zdaniem terapeutów, to, że na terapię zgłasza się więcej sprawców, to efekt kampanii społecznych, które regularnie się pojawiają - choćby jedna z pierwszych "Bo zupa była za słona". Zaczęliśmy mówić o przemocy wprost, nazywać ją po imieniu i to daje efekty. Po pomoc przychodzą ofiary, ale także sprawcy." 

Polecamy cały tekst: http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19838334,sprawca-przemocy-sam-zglasza-sie-na-terapie-szuka-pomocy.html#ixzz44z8KWw00

3 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

30 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert dot. realizacji projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” Wojewoda Lubuski zachęca wszystkie samorządy zainteresowane podniesieniem poziomu usług na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz profilaktyką zjawiska do tworzenia projektów i aplikowania o środki w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje: http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2016-/

Warsztaty dla Ośrodków Pomocy Społecznej - "Winny jest sprawca"

Fundacja Feminoteka zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej na bezpłatne warsztaty pt. "Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe jako źródło przemocy."

Czytaj więcej...

Sądowe zobowiązanie do leczenia jest nieefektywne?

Statystyki wskazują na ścisłą korelację występowania w rodzinie problemu z alkoholem ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o analizę problemu i podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań mających na celu przyspieszenie realizacji postanowień sądów zobowiązujących osoby uzależnione od alkoholu do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Cały artykuł: http://www.rp.pl/Prawo-karne/303239921-Przymusowe-odwyki-nie-daja-efektow.html#ap-1

Kary dla sprawców stosujących przemoc domową to nie fikcja - blisko 12 tys. skazanych w 2015 r.

Należy wziąć pod uwagę, że według ogólnych szacunków, dwie trzecie osób dotkniętych przemocą ze strony najbliższych nie zgłasza tego faktu żadnej ze służb. "Osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie nawet w badaniach anonimowych nie mówią na przykład o tym, że są poddane przemocy seksualnej" - powiedział sędzia Lewoc.

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na seminarium w dniu 21.04.2016 r.

Szanowni Państwo!
 
Znane są już wyniki kwalifikacji na najbliższe seminarium szkoleniowe.
Osoby zakwalifikowane otrzymają dzisiaj drogą e-mail potwierdzenie zakwalifikowania oraz zaproszenie ze szczegółowymi informacjami. na temat seminarium.
 
Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać także kontaktując się z sekretariatem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 22 666-10-36 (czynny pon-pt od 7.45 do 15.45).

Bezdomne dzieci w Polsce

Polecamy arytukuł Izabeli Małkowskiej szeroko traktujący o złożonej problematyce bezdomności wśród dzieci w Polsce. Autorka dokonuje analizy zarówno przyczyn, jak i skutków bezdomności  - często nierozerwalnie połączonych z problemami alkoholizmu, bezrobocia, przemocy - oraz realizowanych działań pomocowych w tym zakresie. 

Cały tekst: http://kulisy24.com/spoleczenstwo/bezdomne-dzieci-w-polsce-nikt-nie-wie-ile-ich-jest

"Seks, na który nie masz ochoty to gwałt"

"Seks, na który nie masz ochoty to gwałt" - o niewiarygodnych statystykach, krzywdzących stereotypach dotyczących ofiar i sprawców oraz najbardziej przemilczanej formie gwałtów dokonywanych przez bliskie osoby opowiada Ewelina Seklecka – prezeska i założycielka fundacji Punkt Widzenia działającej na rzecz równości płci, współautorka projektu “Moc w przemoc”.

Całość tekstu dostęna tu: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,18939018,nie-bede-ofiara.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_wysokieobcasy

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka

3 mln zł w budżecie na 2016 rok na finansowanie zadań "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka".


Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2007 roku pragramu "Razem Bezpieczniej". Ważnym celem programu jest przeciwdziałanie patologiom społecznych oraz "ochrona dzieci i młodzieży przed przejawami tego zjawiska", który przewiduje realizację "zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie odpowiednich postaw dzieci, w tym rewitalizacja miejsc i obiektów np. infrastruktury publicznej. Mają być angażowane społeczności lokalnej do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Autorzy przewidują również działania profilaktyczne w zakresie przemocy, alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnch, w tym dopalaczy.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,91446,19736960,rzad-podjal-uchwale-ws-programu-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa.html#ixzz42y0s3ftL

Konwencja stambulska nadzieją dla ofiar przemocy seksualnej

W przyszłym tygodniu na posiedzeniu unijnych ministrów sprawiedliwości będę wzywać do zdecydowanej reakcji na przemoc seksualną. W Europie każde państwo członkowskie ma swoje własne prawo karne. Oznacza to, że akty przemocy, takie jak gwałt, są różnie definiowane i sądzone. Innymi słowy, możliwość postawienia agresora przed wymiarem sprawiedliwości zależy od miejsca zamieszkania.


Przystąpienie do konwencji stambulskiej zapewni zdecydowaną reakcję na przemoc seksualną i zapewni ofiarom tych przestępstw niezbędne wsparcie i poradę, bez względu na to, w którym kraju Unii mieszkają. Konwencja stambulska to pierwszy europejski traktat, którego głównym przedmiotem jest przemoc wobec kobiet i przemoc domowa. Ta konwencja to potężne narzędzie. Wszystkie państwa, które ją ratyfikują, są prawnie zobowiązane do ochrony i wspierania kobiet padających ofiarą przemocy.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,19732314,ofiarom-przemocy-seksualnej-nie-wystarcza-slowa-pocieszenia.html#ixzz42y9MBWsK

Seminarium „Grupa robocza i osoba stosująca przemoc - karać? pomagać? współpracować?”

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z tegorocznych seminariów pt.

„Grupa robocza i osoba stosująca przemoc - karać? pomagać? współpracować?”

   Odbędzie się ono 21 kwietnia 2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

   Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Czytaj więcej...

Bezpłatne seminaria szkoleniowe w 2016 roku

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w 2016 r. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” w ramach działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontynuuje prowadzenie cyklu bezpłatnych seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminaria mają charakter doskonalenia zawodowego. Staramy się w trakcie ich prowadzenia przekazywać Państwu wiedzę praktyczną, opartą na doświadczeniach pracy z klientami, jednocześnie stwarzając okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

Konferencja dotycząca profilaktyki krzwydzenia małych dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do rejestracji na IX Ogólnopolską konferencję „Ostrożnie – dziecko!”, która odbędzie się 8. kwietnia. Konferencja będzie dotyczyć profilaktyki krzywdzenia małych dzieci i dobrego rodzicielstwa.

Więcej informacji: http://dobryrodzic.fdn.pl/ix-ogolnopolska-konferencja-ostroznie-dziecko-profilaktyka-krzywdzenia-malych-dzieci-8-kwietnia

Szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pomagających rodzinom z problemem przemocy

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie w dniach  14-15 kwietnia 2016r. szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują  w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie.

Dokładne informacje: http://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/955-szkolenie-dla-zespolow-interdyscyplinarnych-i-grup-roboczych-pomagajacym-rodzinom-z-problemem-przemocy

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób DDA/DDD

Stowarzyszenie LAMBDA zaprasza do skorzystania z bepłatnej pomocy dla osób, w których rodzinie występował problem alkoholowy.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dorosłych, młodzieży i dziec

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do skorzystania z bezpłatnej oferty pomocy.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (22 lutego – 27 lutego 2016 r.)

Ruszył kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00 będą w nich pełnione dyżury specjalistów.

Czytaj więcej...

Wrocław Bez Przemocy

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" informuje, że w ramach projektu Wrocław Bez Przemocy, współfinansowanego przez miasto Wrocław oferuje BEZPŁATNĄ pomoc osobom uwikłanym w zjawiska przemocy, uzależnień, współuzależnień, manipulacji oraz osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Czytaj więcej...

Wesoła Akademia Rodzica Małego Dziecka na Woli

Wesoła Akademia Rodzica Małego Dziecka to cykl spotkań edukacyjnych, adresowany do rodziców i opiekunów małych dzieci oraz rodziców spodziewających się dziecka – w szczególności z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Program realizujemy od lutego do grudnia 2016 r.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Podczas zajęć zapewniamy dzieciom opiekę.

Na każdym ze spotkań prowadzący wraz z rodzicami i opiekunami poruszać będą różne zagadnienia. Porozmawiamy m.in. o metodach wychowawczych, wychowaniu, o emocjach i potrzebach dziecka i rodzica/opiekuna, o tym jak uczyć dzieci nowych umiejętności oraz o indywidualnych sytuacjach trudnych dla uczestników, związanych z byciem rodzicem/opiekunem i wychowaniem małego dziecka. Zajęcia prowadzone będą w formie aktywnej.

Czytaj więcej...

Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci

Bezpłatna grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 8- 10 lat i równolegle dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

Korzyści z udziału w grupie dla dzieci:

 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji,
 • Lepsza akceptacja siebie i własnego ciała,
 • Lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi,
 • Nabycie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

  Czytaj więcej...

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar - Konferencja prokuratora Generalnego.

22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 - 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30) odbędzie Konferencja Prokuratora Generalnego pod patronatem medialnym wydawnictwa Wolters Kluwer pt. Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar.

Czytaj więcej...

Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 9 i 10  czerwca 2016 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w znowelizowanym „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021

Riegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 – 2021”, które odbędą się w okresie od 04.02.2016 – 23.02.2016 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

 • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
 • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
 • przekazane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 •  

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2016-2021-konsultacje-spoleczne.html

Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12 lutego 2016 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka pt. "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości". Konferencja kończy projekt „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

Czytaj więcej...

Nowa oferta pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Program Stażowy 2016

PROGRAM STAŻOWY 2016

 

w  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”

prowadzonym przez

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

na zlecenie

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).  Placówka jest prowadzona przez zespół, który współtworzył system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce i posiada wieloletnie (od 1995 roku) doświadczenie w pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Staż przewidziany jest dla studentów III, IV, V roku lub absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla osób dotkniętych przemocą

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zajęcia będą prowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich Polski z grupą zamkniętą, 10-12 osobową i obejmować będą cykl spotkań po 3 godziny edukacyjne. Udział uczestników w zajęciach jest zupełnie darmowy. Zapewniamy materiały, ale również bufet kawowy (w tym kanapki) oraz zwrot kosztów dojazdu.

Czytaj więcej...

Wskazówki do realizacji procedury "Niebieskie Karty"

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Wyłšczona obsługa JavaScript lub brak przeglšdarki FLASH