Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jastrowiu 25 maja 2023r. odbyła się kolejna edycja pikniku "W rodzinie moc, nie przemoc". Coroczne wydarzenie organizowane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://zlotowskie.pl/artykul/w-rodzinie-moc-nie-przemoc/1439678

W Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Pleszewie 16 maja 2023r. odbyło się spotkanie policjanki Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie z rodzicami uczniów. Tematem przewodnim była przemoc - omówiono jej rodzaje oraz możliwości przeciwdziałania ze szególnym uwzględnieniem Procedury Niebieskie Karty. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/243344,Pleszew-Zapobieganie-przemocy-spotkanie-z-rodzicami-uczniow-ZSP.html?fbclid=IwAR0UqWYdDLkMUjCLT6vHDtL3H7AMw9rAcnH9Xb2wldfPyi4jwoZ1Qqq1aJ0

Przedstawicieli służb oraz organizacji pozarządowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w maju przedstawia się następująco:

maj 2023
10 Monika Koćwin
17 Monika Koćwin
24 Paula Klemińska
31 Agnieszka Wolańczyk

Dla mieszkańców gminy Miedźna utworzono nowy punkt informacyjno-konsultacyjny dedykowany osobom uwikłanym w przemoc domową oraz dotkniętym problemem uzależnienia i współuzależniania. Punkt mieści się w Woli na ulicy Poprzecznej 1.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://www.pless.pl/wiadomosci/79056-uzaleznienia-wspoluzaleznienia-przemoc-punkty-konsultacyjne-miedzna

Pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji "Dziecko w Centrum" Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła konkurs na pracę graficzną i audiowizualną. Projekt dedykowany był dzieciom i młodzieży, a tematem przewodnim była przemoc. Przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy - umiejętności rozpoznawania jej oraz możliwości jej przeciwdziałania. Do konkursu zgłoszono 651 prac. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/243073,KWP-Rozstrzygniecie-konkursu-pn-quotPrzemoc-moimi-oczamiquot.html

Nagrodzone prace będą publikowane na stronie Wielkopolskiej Policji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/PolicjaWlkp

Przy ul. Konopnickiej 13 w każdy pierwszy piątek miesiąca, w godzinach między 15.00 a 17.00 dyżuruje członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym czasie oferuje wsparcie osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc oraz dotkniętym problemem uzależnienia od alkoholu. Rozmowy odbywają się w komfortowych warunkach zapewniających anonimowość. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://www.torun.pl/pl/dyzury-dla-ofiar-przemocy-domowej

W ramach realizacji projektu "Sieć pomocy - rodzina bez przemocy" 15 kwietnia 2023r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przeprowadzili prelekcję dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zakres tematyczny spotkania obejmował podstawowe zagadnienia dotyczące przemocy - jej formy, źródła oraz oferty pomocowe. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://doba.pl/ddz/artykul/zjawisko-przemocy-domowej-tematem-spotkania-z-opiekunami-osob-niepelnosprawnych/64724/0/noa123

Od 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku współpracuje z lokalnym Aresztem Śledczym przeprowadzając z osadzonymi zajęcia korekcyjno-edukacyjne. Program ma na celu pomóc jego uczestnikom w odstąpieniu od zachowań przemocowych poprzez psychoedukację, elementy psychoterapii oraz trening zachowań konstruktywnych. 

Zapraszamy do zapoznania się z audycją Radia Akadera: https://akadera.bialystok.pl/zajecia-korekcyjno-edukacyjne-dla-osadzonych-w-areszcie-za-przemoc-w-rodzinie/

Placówka rozpocznie działalność w przyszłym roku i będzie mieściła się na ul. Kilińskiego 36. Ma dysponować nieodpłatnym, całodobowym wsparciem przez 7 dni w tygodniu. Każda osoba doświadczająca kryzysu (między innymi związanego z przemocą) będzie miała możliwość skorzystania z czasowego pobytu, pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej oraz socjalnej.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185058,29701967,tu-znajdzie-schronienie-matka-z-dzieckiem-uciekajaca-przed-przemoca.html

W ramach kampanii "Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności" funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zorganizowali spotkanie edukacyjne dla uczniów radomskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wykład poruszał zagadnienia takie jak przemoc, jej rodzaje, prawa człowieka czy mowa nienawiści.  

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/79397,Moje-prawa-moje-granice-o-przemocy-i-odpowiedzialnosci.html

W związku z kampanią, spotkania odbyły się również w innych polskich miastach, między innymi w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Handlach Szklarskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/116402,Moje-prawa-moje-granice-o-przemocy-i-odpowiedzialnosci-spotkania-z-mlodzieza-kla.html

Spotkanie edukacyjne współorganizowały Komenda Powiatowej Policji w Braniewie oraz Miejska Rada Seniorów. Jego głównym celem była zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy wobec osób starszych - jak ją rozpoznać, jak reagować oraz jakimi narzędziami pomocowymi dysponują służby.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://www.portalbraniewo.pl/artykul/4846,o-przemocy-wobec-osob-starszych-jak-reagowac-i-zapobiegac

Szkolenie odbyło sie w ramach: „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”. Celem Programu jest m.in. promocja działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpz/aktualnosci/78913,MISIE-DLA-DZIECI-DOTKNIETYCH-PRZEMOCA-W-RODZINIE.html

W Opolu odbywa się ogólnopolska konferencja, której celem jest przybliżenie zjawiska przemocy domowej. Jak czytamy na stronie:,,Konferencja dedykowana jest studentom prawa, ale też wszystkim zainteresowanym tematem, stała się jednocześnie inauguracją zainspirowanego przez Fundację HumanDoc z Opola kursu e-learningowego, pt: "Zrozumieć mechanizmy przemocy domowej - interdyscyplinarny kurs akademicki im. Barbary Leszczyńskiej". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://opole.gosc.pl/gal/spis/8207273.Konferencja-pt-Gdyby-chciala-to-by-odeszla

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Kwiecień 2023
5 Monika Koćwin
12 Agnieszka Wolańczyk
19 Monika Koćwin
26 Paula Klemińska

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" poszukuje prawnika do pełnienia dyżurów telefonicznych dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Działanie to jest prowadzone na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Praca będzie odbywała się stacjonarnie w Warszawie, raz w tygodniu w jeden z wybranych dni – poniedziałek lub wtorek w godzinach 17-21 albo w środę od godziny 18.00 do 22.00. Praca w oparciu o umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 40,00 zł brutto za godzinę.

Wymagania:- wykształcenie prawnicze/ostatni rok prawa

- doświadczenie pracy z ludźmi w kryzysach; mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz znajomość tego zjawiska
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci podjęcia współpracy na adres 
biuro@niebieskalinia.info . Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie zawodowe oraz kontakty w środowisku prawniczym, będziemy wdzięczni także za przekazanie naszego ogłoszenia innym osobom, które Państwa zdaniem mogą być zainteresowane współpracą, w tym Państwa aplikantom.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Pogotowia,
tel.: (22) 666 – 10 – 36 w godz. 8.00 – 16.00
lub pisząc na adres e-mailowy: 
biuro@niebieskalinia.info

Prosimy również o dołączenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procesem rekrutacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 lok 3 (Administratora), w celu realizacji zadań statutowych organizacji, tj. usług szkoleniowych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. (Wyrażenie zgody jest NIEZBĘDNE do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jak czytamy na stronie: ,,Celem spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej i jej wpływ na zachowania dzieci w środowisku szkolnym i rówieśniczym”. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/19115-o-przemocy-w-rodzinie-wazna-konferencja-u-krosnienskich-policjantow.html

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 120 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. W projekcie wezmą udział mieszkanki 9 miast województwa śląskiego: Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia, Świętochłowice,  Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Bielsko-Białej i Zawiercia. W ramach grupy wsparcia oferowana jest m.in pomoc psychologiczna oraz prawna: https://bezpiecznegrupywsparcia.bitrix24.site/#b9843

Określenie ,,Przemoc w rodzinie" zostanie zastąpiona terminem ,,przemoc domowa". Taką zaminę zakłada nowelizacja ustawy antyprzemocowej przyjęta ostatecznie przez Sejm 9 marca: https://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/inne/5697941,przemoc-w-rodzinie-staje-sie-przemoca-domowa.html

Szczegółowe cele obejmują m.in.: zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, spotkania indywidualne ze specjalistami, prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnym skierowanym do rodzin. Do realizacji poszczególnych celów zaplanowano: wykłady, konsultacje telefoniczne i mailowe

W ubiegłym roku w Śremie wszczęto 75 ,,Procedur Niebieskie Karty". 41 z nich wszczęły jednostki organizacyjne OPS, 30 policja, 3 procedury wszczęły placówki oświaty i jedna została zainicjowana przez ochronę zdrowia. W 2022 roku aż 505 osób było objętych procedurą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach projektu oferuje m.in.: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, spotkania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, pomoc prawną i psychologiczną

Szanowni Państwo,

W dniach 21-22 lutego miała miejsce awaria domeny niebieskalinia.info. W związku z czym wiadomości kierowane do poradni mailowej: niebieskalinia@niebieskalinia.info oraz sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - mogły do nas nie dotrzeć. Nie wyświetlała się także strona www.niebieskalinia.info.

 

Bardzo nam przykro nam ze względu na zaistniałą sytuację. Prosimy tych z Państwa, którzy w dniach 21-22 lutego kierowali do nas maile, o ponowne ich przesłanie. 

W ramach projektu  ,,Świdnica przeciw przemocy", realizowane będą różne działania, m.in.: konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla osób doznającyh przemocy, warsztaty dla młodzieży. Akcje zainaugurowało seminarium, poprowadzone przez prokuratora rejonowego w Świdnicy, Marka Rusina: https://swidnica24.pl/2023/02/setki-spraw-o-przemoc-domowa-w-powiecie-swidnickim-jak-ja-powstrzymac/

Akcja informacyjna ,,Otwarte Drzwi” bedzie realizowana w dniach od 20 lutego do 24 lutego 2023 roku. Adresatami są osoby uwikłane w przemoc, zarówno doznające, jak i stosujące przemoc. Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami:https://korso.pl/wiadomosci/otwarte-drzwi-2023/cctKMYnXGzJ9ixoucdk5

Treści, które znajdują się na płycie, dotyczą m.in. zjawiska przemocy w rodzinie, tego jak rozpoznać czy jest się osobą doświadczająca przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy jest się krzywdzonym:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/228008,quotSwiadomy-senior-to-bezpieczny-seniorquot-audiobook-przygotowany-z-mysla-o-se.html

W 2022 roku w powiecie piskim 167 osób doświadczyło różnego rodzaju przemocy w rodzinie. Policjanci wszczęli 160  Procedur ,,Niebieskie Karty”. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://gazetaolsztynska.pl/pisz/904642,Przemoc-domowa-w-powiecie-piskim-Liczby-i-realia.html

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: zmienia określenie: „przemoc w rodzinie” na: „przemoc domowa”. Zakłada też uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej (umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste ofiary przemocy, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, jej cierpienie lub krzywdę, mające na celu uzyskanie nad nią kontroli w zakresie zasobów ekonomicznych) i cyberprzemocy (zachowania, zwłaszcza wykorzystujące środki komunikacji elektronicznej na odległość, mogące wzbudzić w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia). 

W tym roku kampania prowadzona była od hasłem „Hejt – przemoc zaczyna się słów”. W ramach kampanii zorganizowano rożnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym, m.in. porady specjalistycznych, podczas których osoby doświadczające przemocy mogły uzyskać wsparcie oraz niezbędne informacje

Fundacja Projekt starsi opracowała formularz oceny ryzyka przemocy wobec osób starszych. Niniejsza procedura ma na celu m.in. zachęcenie przedstawicieli ochrony zdrowia do wszczynania Procedury ,,Niebieskie Karty". Formularz będzie dostępny do pobrania dla pracowników ochrony zdrowia na stroniewww.projektstarsi.pl 

Ośrodek jest czynny całodobowo, oferuje wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz prawne. Pomocą objętę są zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. 

Kampania jest efektem współpracy Miasta – magistratu i Ośrodka Pomocy Społecznej – z Komendą Miejską Policji w Rybniku. Celem kampanii jest m.in. rozpowszechenienie wiedzy na temat kompetencji służb, które świadczą pomoc osobom uwikłanym w przemocy w rodzinie a także rozpowszechnienie wiedzy na temat procedur i narzędzie mających na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. Na bilbordach promujących kampanię, można zanleżć numer do Pogotowia "Niebieska Linia"

W ramach projektu „Razem zatrzymajmy przemoc” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizowały zorganizował cykl sześciu warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury "Niebieskie Karty", w okresie październik 2022r. – listopad 2022 r.:

https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/osrodek-interwencji-kryzysowej/aktualnosci/564-warsztaty-edukacyjne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-i-realizacji-procedury-niebieskie-karty

Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://mojaolesnica.pl/51444,219607,policja-kontra-przemoc-w-rodzinie-jak-uzyskac-pomoc-pytanie

Ostatnie wolne miejsca na staż zawodowy

PROGRAM STAŻOWY 2023

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Tutaj znajdziecie Państwo wersję PDF

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2023 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie. Natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie odbywał się w formie online lub stacjonarnej.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Informacje na temat stażu w wersji PDF, znajdziecie Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Życzymy szczęsliwego Nowego Roku 2023!

Zrzut ekranu 2022 12 28 o 11.24.59

Tym samym chcielibyśmy przypomnieć, że nasza infolinia funkcjonuje całodobowo także podczas świąt pod numerem 800 120 002. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pogotowia Niebieska Linia

Planowane działania obejmują rozwój form wsparcia dla osób krzywdzonych, projekty edukacyjno-profilaktyczne, a także dedykowane szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. 

Projekt Gminy Miasto Puławy „Siła jest w nas” - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy (pulawy.eu)

“41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57% ze strony rówieśników”. To tylko jeden z wniosków płynących z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącego problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. 

Zapraszamy zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oraz wiążącymi się z nimi zaleceniami przedstawionymi przez Fundację:Dzieci się liczą i liczą na nas - publikacja raportu - Co nowego w Fundacji? - O Fundacji - Site (fdds.pl)

Życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt!

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że Pogotowie "Niebieska Linia" funkcjonuje całodobowo, także podczas Świąt.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pogotowia "Niebieska Linia"

 Zrzut ekranu 2022 12 23 o 12.01.03

 

PROGRAM STAŻOWY 2023

Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025
Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.
Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2023 roku.
Stażystom oferujemy:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.
Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”
Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.
Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie. Natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie odbywał się w formie online lub stacjonarnej.
Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.
Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.
Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.
Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.
Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.
Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.
Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.
Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.
Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org
 
Serdecznie zapraszamy.
Wanda Paszkiewicz
Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Celem kampanii jest uwrażliwienie mieszkańców na zjawisko przemocy wobec dzieci: https://radioolsztyn.pl/smutne-pluszaki-symbolem-przemocy-w-rodzinie-trwa-akcja-nie-bij-mnie-kochaj-mnie/01668273

Wśród wprowadzonych zmian znajduje się, min. :poszerzenie kręgu osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci, które są świadkami przemocy, modyfikacja działań i obowiązków zespołów interdyscyplinarnych: https://tvn24.pl/polska/projekt-nowelizacji-ustawy-o-przeciwdzialaniu-przemocy-w-rodzinie-przyjety-przez-rzad-jakie-zmiany-zawiera-6232883

W ramach tych działań, przygotowaliśmy 16 filmów - rozmów z ekspertami Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia", dotyczących przemocy w rodzinie. Przez najbliższe 16 dni - od 25 listopada do 10 grudnia, codziennie na profilu FB Pogotowia ,,Niebieska Linia. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego FB: https://www.facebook.com/pogotowieniebieskalinia


Formy dostępnych aktywności są różnorodne, dzięki czemu każdy może dołączyć.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami zaangażowania się w kampanię oraz aktywnego udziału: https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/dolacz-do-kampanii-reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci.html

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz innymi działaniami zaplanowanymi w ramach prowadzonych przez miasto kampanii: https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/razem-przeciw-przemocy-0

We współpracy z Punktem Interwencji Kryzysowej w Kutnie zorganizowane będą programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy oraz pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy. Ponadto powiat kutnowski utworzył specjalny spot promocyjny oraz zaplanował konferencję poświęconą tematyce przeciwdziałania przemocy, która odbędzie się już 23 listopada. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i innymi działaniami zaplanowanymi w ramach akcji: 

https://kutno.net.pl/wydarzenia/chca-walczyc-z-przemoca-domowa-w-powiecie-kutnowskim-powstala-specjalna-grupa-wsparcia-wideo/YQZFAEJj4FT6BvGUsX4W

W ramach których poruszone zostaną tematy przemocy wobec dzieci, sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców oraz budowania adekwatnych postaw rodzicielskich i lepszych relacji z dzieckiem. Warsztaty odbywają się w dniach 28 i 29 listopada, a liczba miejsc jest ograniczona. Więcej szczegółów oraz informacji na temat formy zapisów odnajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://infoludek.pl/dla-rodziny/kampania-biala-wstazka-za-malo-doskonali/

 

Celem projektu jest uświadamianie starszych osób czym jest przemoc oraz w jaki sposób mogą uzyskać pomoc. Zapraszamy do zapoznania się artykułem: https://rzg.pl/215424/jestes-ofiara-lub-swiadkiem-przemocy-domowej-zglos-to/amp/

PROGRAM STAŻOWY 2023

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Tutaj znajdziecie Państwo wersję PDF

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2023 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie. Natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie odbywał się w formie online lub stacjonarnej.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Informacje na temat stażu w wersji PDF, znajdziecie Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia związane z sytuacją dziecka krzywdzonego oraz zasadami i sposobami podejmowania interwencji:

https://www.parpa.pl/index.php/aktualnosci/1490-kcpu-zaprasza-na-szkolenie-dla-osob-pracujacych-z-dziecmi-z-rodzin-z-problemem-przemocy 

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział zarówno w zajęciach grupowych o charakterze korekcyjno-edukacyjnym, jak i indywidualnych spotkaniach z psychologiem lub psychoterapeutą. Przewidywane są także specjalne grupy dla młodzieży wykazującej zachowania agresywne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz informacjami na temat zapisów: 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2042609;jsessionid=7947179D7A14CD64DE77559844311212

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek do 19 grudnia i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych ich tematyką. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: 

https://rudaslaska.naszemiasto.pl/jak-reagowac-na-przemoc-do-kogo-sie-zwrocic-na-te-pytania/ar/c1-9050213

Projekt zakłada cykl przedstawień teatralnych poruszających tematykę przemocy w rodzinie:

https://uml.lodz.pl/kalendarz-wydarzen/wydarzenie/47045/2022/10/12/?L=144

Zapisów można dokonywać poprzez bezpośredni kontakt z tym Stowarzyszeniem:

https://radioolsztyn.pl/bez-klapsa-arka-zaprasza-rodzicow-na-warsztaty/0166256

Działanie to ma na celu określenie potrzeb mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz ustalenie odpowiednich działań. Nad „Diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie” dla Malborka pracuje Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W artykule odnaleźć można także odnośnik do ankiety: https://malbork.naszemiasto.pl/malbork-ankieta-na-temat-przemocy-domowej-mieszkancy-moga-w/ar/c6-9034175

Akcja obejmuje m.in.: warsztaty kontroli emocji dla sprawców przemocy, kampanię „Help Me – Cichy Krzyk”, uczącą rozpoznawania znaków jakimi osoby doznające przemocy sygnalizują swój problem

https://radioolsztyn.pl/jak-radzic-sobie-z-trudnymi-emocjami-ofiary-i-sprawcy-przemocy-moga-liczyc-na-pomoc/01661812

Celem spotkań jest wsparcie matek w roli bezpiecznego i wspierającego opiekuna, a także umożliwienie rozmowy na temat przeżywanych emocji, przemyśleń i sposobów radzenia sobie z trudnościami. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 2 listopada. Zapisy odbywają się telefonicznie pod numerem 22 826 88 62. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=477141527780596&set=a.352408056920611

 

Szanowni Państwo, 

Ruszył nabór na staż 2023 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

📌Kogo szukamy?: studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni
📌Co oferujemy?:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
📌Czego oczekujemy?: po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL" samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin.
📌Na czym szczególnie nam zależy?: na dyspozycyjności
📌Kiedy?: styczeń – grudzień 2023 (staż roczny)
📌Jak się zgłaszać?: wysłać CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
📌Gdzie szukać dodatkowych informacji?: informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia" znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info , a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Założenia projektu obejmują m.in.: indywidualne konsultacje ze specjalistami, jak np.  prawnik, psycholog, terapeuta ds. uzależnień w rodzinie, socjoterapeuta dla dzieci i młodzieży; Warsztaty, zajęcia i konkursy związane z przeciwdziałaniem przemocy organizowane dla dzieci i młodzieży w szkołach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu: 

https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/14634_jak-radzic-sobie-z-wlasna-agresja-przyjdz-na-warsztaty-w-sopockim-mops.html

W ramach VII Forum Seniora organizowanego przez Burmistrza oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie odbył się panel „SOS dla Seniora. Razem przeciwko przemocy”. Seniorzy mogli usłyszeć na czym polega profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jak definiowana jest przemoc w rodzinie i czym jest procedura Niebieskich Kart. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu: 

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/elk/kategoria/aktualnosci/elk-razem-bezpieczniej

Spotkania rozpoczynają się 19 października. Zapisy możliwe są pod nr tel. 58 550-14-14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby wziąć udział w grupie wymagana jest wstępna konsultacja z psychologiem. 

https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/14634_jak-radzic-sobie-z-wlasna-agresja-przyjdz-na-warsztaty-w-sopockim-mops.html

 

We wrześniu i październiku rodzice zastępczy z terenu powiatu gostyńskiego mają możliwość uczestniczyć w cotygodniowych specjalistycznych warsztatach, które dotyczyć będą m.in. przemocy w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

https://gostyn24.pl/pl/701_aktywni/702_projekty/57414_ruszyly-specjalistyczne-warsztaty-dla-rodzicow.html

W ramach projektu „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania”, realizowanego przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, osoby uwikłane w przemoc w rodzinie oraz pracownicy służb mogą skorzystać z całodobowego specjalistycznego poradnictwa, szkoły dla rodziców, a także warsztatów psychologicznych i prawnych. Serdecznie zapraszamy do śledzenia aktywności związanych z projektem. 

https://lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/aktualnosci/blizej-pomocy-nowe-rozwiazania-dla-pomagania-mieszkancom-lublina,381,1345,1.html

Inicjatywa miała na celu wskazanie oraz uświadomienie mieszkańcom istotności wspierania dzieci doświadczających przemocy w rodzinie:

https://grudziadz.naszemiasto.pl/biegiem-przeganiali-przemoc-i-budzili-nadzieje-vii-bieg/ar/c1-8999879

Głównym założeniem projektu jest szerzenie wiedzy na temat przemocy oraz cyberprzemocy. Materiały edukacyjne opracowane przez psychologów, terapeutów i innych specjalistów dostępne będą na stronie internetowej oraz facebook’u NZPE. Zapraszamy do śledzenia działań kampanii:

https://www.pless.pl/edukacja/75590-kampania-nzpe-przeciw-przemocy-pszczyna

W ramach projektu dostępna jest bezpłatna pomoc psychologa, pedagoga, mediatora, psychoterapeuty oraz innych specjalistów pracujących z rodzinami.

Poradnie powstają w ramach Projektu, który współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego realizowany jest przez Fundację Towarzyszenia Rodzinie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

•    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży skupiająca się na podnoszeniu kompetencji emocjonalno-społecznych;

•    Warsztaty z Komunikacji Interpersonalnej w rodzinie

Zapisy telefonicznie lub przez formularz na stronie:

https://ftrodzinie.pl/projekt-rodzina-mimo-wszystko-2/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór do grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Program rozpoczyna się 5 października 2022 roku i zakłada 10 spotkań (co tydzień, w środy, w godzinach 16:00-18:00). Więcej informacji organizacyjnych znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://siemianowice.pl/2022/09/zapraszamy-na-kolejna-edycje-grupy-wsparcia-dla-osob-doznajacych-przemocy-w-rodzinie/

Celem tegorocznej konferencji jest przede wszystkim wsparcie służb pracujących z dziećmi krzywdzonymi, w tym także doznającymi przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz sposoby rejestracji dostępne są pod poniższym linkiem: 

https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/system-to-tez-my-poszczegolni-ludzie-profesjonalisci-mozemy-lepiej-chronic-dzieci-przed-przemoca-22-wrzesnia-br-startuje-5-starogardzka-konferencja-dziecko-pokrzywdzone-przestepstwem.html

Głównym celem nowo powstałej placówki jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów dotkniętych przemocą domową, rówieśniczą czy też wykorzystaniem seksualnym. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie zarówno w języku polskim jak i ukraińskim. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania Centrum: 

https://kurierlubelski.pl/dzieci-i-mlodziez-dotkniete-przemoca-otrzymaja-teraz-specjalistyczne-wsparcie-w-lublinie-powstalo-centrum-pomocy-dzieciom/ar/c1-16876935

W ramach projektu realizowane będą m.in: warsztaty dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne, konsultacje psychologiczne oraz prawne dla osób doznających przemocy, szkolenia dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: https://gazetaolsztynska.pl/pisz/855736,Kochaj-Szanuj-Sluchaj.html

Aplikacja została rozszerzona także na język rosyjski i ukraiński. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/rozwoj-dziecka/10844194/przemoc-w-szkole-mozna-zglosic-przez-aplikacje-teraz-takze-w-jezyku-ukrainskim.html

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów we wrześniu przedstawia się następująco:

wrzesień 2022
7 Monika Koćwin
14 Magdalena Paulos
21 Agnieszka Wolańczyk
28 Paula Klemińska

Program przewiduje m.in. rozwijanie umiejętności samokontroli, kształtowanie postaw w zakresie wychowywania dzieci, rozwój umiejętności komunikacji bez przemocy. Szczegółowe informacje oraz instrukcję zapisów odnaleźć można pod poniższym linkiem: 

https://sokolka-powiat.pl/blog/przypomnienie-o-naborze-do-programu-psychologiczno-terapeutycznego/

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/5566648,Przemoc-domowa-ochrona-ofiar-zmiany.html

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 września 2022 roku. Osoby zainteresowane mogą zapisać się osobiście w siedzibie PIKBAZA lub pod numerem telefonu: 59 841 40 46. 

https://mopr.slupsk.pl/strona/pikbaza-zaprasza-na-spotkania-grupy-wsparcia-dla-nastolatkow-doswiadczajacych-przemocy

Przypominamy, że nowe uprawnienia policjantów funkcjonują już od 2020 roku

https://wolsztyn.naszemiasto.pl/przemoc-domowa-w-powiecie-wolsztynskim-czy-to-czeste/ar/c1-8967065

Inicjatywa „Bądź po dobrej stronie” realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a jej głównym założeniem jest zapewnienie sprawcom przemocy bezpłatnych konsultacji psychologicznych i terapeutycznych

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Badz-po-dobrej-stronie-lepszy-a-dla-bliskich,a,225887

Zapraszamy do zapoznania się z listą placówek świadczących pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, zamieszkującym na terenie powiatu kolbuszowskiego (województwo podkarpackie)

https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-kolbuszowa/wydarzenia/111252,Krajowy-Program-Przeciwdzialania-Przemocy-w-Rodzinie.html

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem poruszającym problematykę przesłuchań dzieci w procesach karnych

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Badz-po-dobrej-stronie-lepszy-a-dla-bliskich,a,225887

Zapraszamy do zapoznania się z listą instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz wspierania osób uwikłanych w przemoc na terenie powiatu stalowowolskiego (Stalowa Wola, województwo podkarpackie)

https://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=54371

Inicjatywa organizowana jest pod hasłem „Przegoń przemoc – obudź nadzieję”. Celem spotkania jest przede wszystkim uwrażliwienie mieszkańców na potrzeby i prawa dzieci oraz przedstawienie możliwych form działania w trudnej sytuacji dziecka, w tym także sytuacji przemocy.  Zapisy na bieg dostępne są formie elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższym linku:

https://grudziadz365.pl/pl/18_co-gdzie-kiedy/2751_vii-biegu-integracyjnym-przegon-przemoc-obudz-nadzieje.htm

Program realizowany będzie w regionie radomskim a już teraz obserwować można realizację pierwszego etapu zaplanowanych działań

https://echodnia.eu/radomskie/pomaranczowa-energia-stop-przemocy-w-rodzinie-nowy-program-fundacji-koalicja-dla-mlodych-w-bialobrzegach/ar/c1-16519783

,,Aż, 22,14% dorosłych mieszkańców przyznało, że zna osoby, które doznają przemocy w domu.[..] 25,95% ankietowanych mieszkańców przyznało, iż było kiedykolwiek osobą doświadczającą przemocy. Oznacza to, że co 4 osoba doświadczyła różnych form przemocy.”

https://ug.lubin.pl/gminny-program-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-i-przeciwdzialania-narkomanii/

Kampania ma na celu mi.n. uświadomienie mieszkańców czym jest przemoc oraz jak można jej przeciwdziałać. W tym roku szczególną uwagę poświęcono m.in. przemocy wobec dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia:

https://glos24.pl/proszowice-uczuleni-na-przemoc-w-rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pełnienia rosyjskojęzycznych dyżurów przy ogólnopolskim telefonie skierowanym do osób doznających przemocy. Praca będzie odbywała się stacjonarnie w Warszawie we wtorki od godziny 18.00 do 22.00. Praca w oparciu o umowę zlecenie.


Wymagania:

- wykształcenie wyższe humanistyczne
- doświadczenie pracy z ludźmi w kryzysach; mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz znajomość tego zjawiska
- znajomość języka polskiego i rosyjskiego


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci podjęcia współpracy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Pogotowia,
tel.: (22) 666 – 10 – 36 w godz. 8.00 – 16.00
lub pisząc na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procesem rekrutacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 lok 3 (Administratora), w celu realizacji zadań statutowych organizacji, tj. usług szkoleniowych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. (Wyrażenie zgody jest NIEZBĘDNE do wzięcia udziału w rekrutacji).

 

Program skupiać się będzie głównie na aspektach lepszego rozumienia swoich emocji oraz umiejętności tworzenia konstruktywnych relacji. Nabór trwa do 31 sierpnia 2022 roku. 

Więcej informacji pod linkiem: https://lebork.naszemiasto.pl/pcpr-zaprasza-do-programu-osoby-ktore-stosowaly-przemoc-w/ar/c15-8908861

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w sierpniu przedstawia się następująco:

sierpień 2022
3 Monika Koćwin
10 Paula Klemińska
17 Magdalena Paulos
24 Agnieszka Wolańczyk
31 Monika Koćwin

Jak czytamy na stronie: ,,To nowa komórka utworzona z myślą o pracy socjalnej, skierowanej głownie pod adresem pomocy rodzinie, doradztwa i wsparcia". Do dyspozycji mieszkanców gostyńskiej gminy są dwa telefoniczne numery kontaktowe: 65 300 22 49 lub 65 300 22 59. Zapraszamyt do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pracy Zespołu:

https://gostynska.pl/wiadomosci/zmiany-w-mgops-w-gostyniu-powstal-zespol-wsparcia-rodziny/eh7eNfZAGvrQhnuM2WBE

Realizowany Program nosi nazwę „Przemoc ma twarz - profilaktyka dobra praktyka. Edycja III”. Podejmowane działania w ramach programu to, m.in. szkolenia oraz spotkania dla służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, warsztaty w szkołach dla rodziców, spotkania informacyjno-edukacyjne w obszarach wiejskich oraz zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami. 

https://powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/356fee5f8f9f57d5667a4ee60d9537ea.html

Okres letni to czas festynów i spotkań dla dzieci. W dniu 11.06.2022 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili na jednym z takich wydarzeń happening "Tauzen przeciwko przemocy w rodzinie". Odbyły się m.in. zajęcia z samoobrony oraz rozmowy z psychologami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którzy przekazali informacje temat tego, jak i gdzie można uzyskać pomoc

https://dziennikzachodni.pl/tauzen-przeciwko-przemocy-w-rodzinie-happening-antyprzemocowy-na-osiedlu-tysiaclecia-w-katowicach/ar/c1-16441889

W dawnym budynku B szpitala Praskiego powstanie Centrum Re-Start, w ramach którego funckjonować ma Centrum Terapii oraz poradnia Wsparcia Interwencynego świadczące m.in. pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

https://um.warszawa.pl/-/centrum-re-start-trwaja-prace

W ramach „Diagnozy problemu przemocy w rodzinie", mieszkańcy Szczecinka poproszeni są o uzupełnienie anonimowej ankiety. Wynikiem działań ma być przygotowanie dokumentów w zakresie rozwiązywania problemu przemocy oraz zaplanowanie działań profilaktycznych 

https://iszczecinek.pl/pl/11_wiadomosci/683_z-miasta/28752_urzednicy-w-ankiecie-pytaja-o-przemoc-w-rodzinie.html

,,Wśród spraw, którymi się zajmujemy, dominują przemoc w rodzinie oraz oszustwa - poinformowała Agata Malicka - Torchała z "SOS dla Rodziny"

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/ofiary-przestepstw-i-swiadkowie-maja-prawo-do-pomocy/

Pod poniższym linkiem znależć można wykaz placówek udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w powiecie Szczecineckim 

https://powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/997e64b6323d2a49b1faab7b76c3407d.html

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w lipcu przedstawia się następująco:

lipiec 2022
6 Magdalena Paulos
13 Agnieszka Wolańczyk
20 Monika Koćwin
27 Paula Klemińska

"Ukraina ostatecznie przyjęła traktat dotyczący zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Ratyfikacja tej konwencji jest jednym z warunków przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE."

Więcej informacji pod linkiem:

https://polskatimes.pl/ukraina-podejmuje-walke-z-przemoca-wobec-kobiet-kijow-ratyfikowal-konwencje-stambulska/ar/c1-16446795

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nt przemocy w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz informacjami na temat podjętych do tej pory działań w tej sprawie

https://beskidzka24.pl/przemoc-w-dps-w-jordanowie-i-oswiadczenie-wojewody-malopolskiego/

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach planuje zorganizować na terenie Gminy Bobolice cykl programów wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programów oraz warunkami uczestnictwa

https://koszalininfo.pl/przemoc-w-rodzinie-cykl-programow-wspierajacych/

W tym dniu Fundacja Dla Seniora uruchomiłą kampanię „BEZpieczeństwa”, której celem jest zwrócenie uwagi na skalę problemu w Polsce. Ponadto Fundacja oferuje pomoc i wsparcie osobom starszym oraz zachęca do reagowania. Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Fundacji oraz szczegółami kampanii. 

https://techno-senior.com/2022/06/15/bezpieczenstwo-osob-starszych

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami Agaty Płotkowskiej-Baranowskiej, psycholożki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku i st. aspirant Eweliny Stankiewicz z Wydziału Prewencji Komedy Miejskiej Policji w Gdańsku

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanski-Tydzien-Bezpieczenstwa-Ekonomicznego-Przemoc-ekonomiczna-jak-ja-pokonac-Rozmowa-z-ekspertkami,a,219078

 

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami Programu: 

 

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/legionowo-przymusowa-izolacja-spoleczna-zwiekszyla-skale-przemocy-domowej-legionowie-urzednicy-zaostrzaja-walke-patologicznymi-zachowaniami/