Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Wsparcie udzielane jest osobom poszkodowanym głównie w przypadkach przemocy domowej, w stanach kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych (zwłaszcza małżeńskich), wykorzystywania seksualnego dzieci, radzenia sobie  w  sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego a także nadużywania lub eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. W ramach  projektu „Rodzina w Centrum 2”, mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika. W  PCPR odbywają się także mediacje, terapie rodzinne, grupowe lub indywidualne oraz  wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi. Program wspiera Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z powiatami i miastami województwa kujawsko – pomorskiego. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Źródło:  www.wabrzezno-cwa.pl/artykul/pcpr-pomaga-ofiarom-przemocy/647302.amp