Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Samorząd powiatu wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zorganizowały  spotkanie adresowane do dyrekcji i grona pedagogicznego szkół z terenu powiatu limanowskiego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej. Prelegenci poruszyli aktualne zagadnienia związane m.in. z komunikacją interpersonalną oraz ochroną dzieci dorastających w rodzinach z problemem przemocy. Ważną rolę odegrała część warsztatowa konferencji, „komunikacja w rodzinie”, w trakcie której zgromadzeni, w grupach,  mieli okazję porozmawiać o komunikacji międzyludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie.

Źródło: www.limanowa.in/aktualnosci/komunikacja-w-rodzinie-z-problemem-przemocy/45129