Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Program jest kierowany zarówno do osób, które stosują bądź stosowały przemoc wobec bliskich i wyrażają chęć uczestnictwa w spotkaniach jaki i dla tych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych oraz do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Zajęcia będą prowadzone według zasad opracowanych w modelu integrującym podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy, a udział jest bezpłatny. Zajęcia będą obywały się jeden raz w tygodniu w okresie od maja do lipca 2019 r. w formie sesji indywidualnych i grupowych.

Źródło:
www.ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/33879_we_w_oc_awku_chc_pomaga_sprawcom_przemocy_domowej_jak.html