Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W celu rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy, zorganizowano piknik profilaktyczny, który nie tylko zintegrował mieszkańców ale  zaangażował do organizacji wspólnego wydarzenia podmioty i specjalistów, którzy na co dzień niosą wsparcie  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Źródło: https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/19018,rodzina-jest-najwazniejsza