Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W ramach projektu doświadczeni specjaliści podejmą próbę motywacji uczestników do pogłębionej pracy nad sobą, swoim charakterem i skrajnymi zachowaniami. Psychoterapia będzie miała charakter grupowy. W ofercie wsparcia są także spotkania wyjazdowe. Uczestnicy pod okiem specjalisty psychoterapii uzależnień poszukają w sobie wrażliwości, delikatności - w innowacyjnej formule, poprzez pracę z końmi.

Źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/jest-pomoc-takze-dla-osob-stosujacych-przemoc-zrob-pierwszy-krok,a,146350