Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Z nowopowstałego ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby, które są pokrzywdzone szeroko rozumianym przestępstwem. Osoby, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych, ofiary przemocy  w rodzinie oraz wszelkich innych  przestępstw, które mieszczą się w kodeksie karnym. Osoby, które zgłoszą się po pomoc do ośrodka, oprócz pomocy prawnej, mogą liczyć na pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, materialną i finansową.

Źródło: www.echodnia.eu/podkarpackie/stalowa-wola-okregowy-osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/ar/c1-14221441