Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

„Przemoc może się przejawiać w lekceważeniu różnych potrzeb dziecka, niedawaniu mu bliskości, poczucia bezpieczeństwa”. Zdaniem ekspertów tego rodzaju kary są jednak nieskuteczne, mają też negatywny wpływ na psychikę dziecka. Jak oceniają, tego typu działania zaburzają jego poczucie bezpieczeństwa i obniżają samoocenę. Więcej o tym, można przeczytać w powyższym artykule.

Żródło: www.dziennik.pl/amp/604641,kary-cielesne-dla-dzieci.html