Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Szanowni Państwo, jesli potrzebujecie pomocy w zakresie załatwiania różnych spraw urzędowych i sądowych, umawiania e-wizyt lekarskich i uzyskiwania e-recept, zagrożeń dotyczących wyłudzeń pieniędzy "na koronawirusa", uzyskiwania świadczeń oraz składania wniosków do ZUS, możliwości zawieszania spłaty kredytu, zasiłków opiekuńczych, przestojów w pracy oraz zagrożeń związanych ze zmniejszeniem, a nawet utratą dochodów zapraszamy z korzystania BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNIKA.

Ze wsparcia i porady można skorzystać telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
http://dogma.org.pl/nieodplatne-porady-prawne-i-obywatelskie-przez-telefon/