Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

"Szanowni Państwo,
Informujemy, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadząca Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zmieniła siedzibę.
W związku z powyższym aktualny adres administratora danych osobowych członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji "Niebieska Linia" to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

Informujemy również, że w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w szczególności prawo do wglądu, żądania zmiany lub usunięcia danych z bazy członków Porozumienia "Niebieska Linia".

Zadanie na zlecenie PARPA - do końca 2012 roku - realizuje Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie "Niebieska Linia" z Warszawy."