Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 16 kwietnia 2007r. realizatorem zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Zespół koordynatorek z ramienia Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to:

 

Agnieszka Wolańczyk 

Kierownik Pogotowia "Niebieska Linia", koordynatorka pracy Telefonu "Niebieska Linia", koordynatorka ds. dotacji, konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"

psycholog, psychoterapeutka, ukończyła 4-letni całościowy kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, oraz Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna. Odbyła liczne szkolenia w tym m.in. I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, czy kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie szkoli się w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Od stycznia 2013 pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": Prowadzi grupy terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także dla osób przeżywających różne kryzysy oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Realizatorka i współtwórczyni projektu „Wolskiej Akademii Rodzica” a następnie „Wesoła Akademia Rodzica”, a także programu profilaktycznego „Niebieski Dialog” opartego na porozumieniu bez przemocy i skierowanego do dzieci w młodym wieku szkolnym. W latach 2015-2018 pracownica Prywatnej Szkoły Podstawowej w Warszawie gdzie prowadziła Trening Inteligencji Emocjonalnej, a od roku 2016 została psychologiem w Zespole Szkół Prywatnych. Trenerka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia. Prowadzi szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Jest certyfikowaną specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PARPA).

 

Monika Koćwin

Koordynatorka ds. interwencji oraz konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"
 

magister psychologii - specjalność: psychologia kliniczna. Absolwentka I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od 2016 roku stała konsultantka telefonu Pogotowia "Niebieska Linia". Pracuje zarówno z osobami doznającymi przemocy oraz stosującymi przemoc m.in. w Centrum Pomocy Specjalistycznej. Trenerka grup wsparcia psychologiczno-terapuetycznych w tym korekcyjno-edukacyjnych. Prowadzi warsztaty dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców oraz szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Warszawie - dzielnicy Wawer.

 

Paula Klemińska

Koordynatorka poradni e-mailowej, konsultantka telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. stała konsultantka infolinii i poradni emailowej Pogotowia NL. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy (w tym także dzieci i młodzieży) oraz osób stosujących przemoc, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

 

Alicja Niewęgłowska

Koordynatorka poradni e-mailowej, konsultantka telefonu "Niebieska Linia"

 

Joanna Kurowska

Koordynatorka ds. bazy danych i administracji, pracowniczka sekretariatu, konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"
 

psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na spec. psychoterapia. Absolwentka I i II stopnia TSR. Obecnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapii integracyjnej w akredytowanej przez PTP szkole Instytutu Psychologii Zdrowia. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Od 2020 związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia, ukończyła staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, a następnie, od 2021 konsultantka w tymże Pogotowiu. Od roku 2018 związana z fundacjami przeciwdziałającymi wykluczeniu osób o tożsamościach marginalizowancyh, od roku 2020 zdobywała doświadczenie m.in. w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych i rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztatów wychowawczych i seminariów rozwojowych dla rodziców.

 

Dominika Lefanowicz

Koordynadorka ds. strony internetowej i Facebooka, koordynatorka sekretariatu, konsultanktka Telefonu "Niebieska Linia"

od 2020 roku związana zawodowo z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Swoją współpracę zaczęła jako stażystka a od 2021 do dzisiaj pracuje jako konsultantka. Jest Absolwentką I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkoleń: „Co dwie głowy,  to nie jedna” – wykorzystanie filozofii i narzędzi TSR  w praktyce pracy grupowej i „Język serca w gabinecie – zastosowania języka empatii w pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach”. Uczestniczy  w programie skierowanym do osób stosujących przemoc jako trenerka grup korekcyjno-edukacyjnych. Jest w trakcie specjalizacji Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.