Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Na przełomie listopada i grudnia na całym świecie trwa kampania Biała Wstążka, mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
W Jastrzębiu Zdroju kampania potrwa od 25 do 30 listopada. W programie m. in. przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu dotyczącego przemocy wobec kobiet, spotkania edukacyjne związane z  tematem przemocy w rodzinie prowadzone w szkołach czy też porady specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Klubie Seniora. Uwieńczeniem kampanii będzie mecz GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn, w którym piłkarze Jastrzębia wystąpią z białymi wstążkami.
Wydarzenia w ramach kampanii będą miały miejsce od 25 listopada do 10 grudnia w gminie Wiązowna. W harmonogramie m. in. Warsztaty “Ręce nie służą do bicia…”, wykład „Komunikacja bez przemocy” i Bezpłatne porady, rozmowy i konsultacje z psychologiem.

Źródło: https://www.nowiny.pl/157148-biala-wstazka-przeciw-przemocy.html
https://iotwock.info/artykul/biala-wstazka-2019/853398

Od 1 do 19 listopada w całej Polsce, a także we wszystkich krajach świata trwa kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jej celem jest budowa świata bezpiecznego, wolnego od przemocy. W jej ramach poruszane są kwestie związane z prawami dziecka, godnością, bezpieczeństwem, szacunkiem i wolnością.
W Ostrołęce inauguracja akcji miała miejsce w Centrum Kultury. Dzieci przyniosły transparenty z hasłami takimi jak: „Uśmiechem i dobrocią zrobisz więcej niż przemocą". Z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje bezpłatne warsztaty – „Rozmawiam, więc chronię” dla rodziców oraz „Być partnerem” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Źródło: http://podrugie.pl/19-dni-przeciwko-przemocy/
https://www.moja-ostroleka.pl/art/1572940769/ruszyla-kampania-19-dni-przeciwko-przemocy-i-krzywdzeniu-dzieci-i-mlodziezy-zdjecia
https://esopot.pl/pl/11_wiadomosci/3207_bezplatne_warsztaty_dla_rodzicow_rozmawiam_wiec_chronie_oraz_dla_mezczyzn_byc_partnerem.html#

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

W Małopolsce działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Sprawdź, jak mogą ci pomóc.
Osoby będące ofiarami przestępstw lub będące ich świadkiem, jak również osoby im najbliższe, które muszą zmagać się z sytuacjami, które nigdy nie powinny się w ich życiu wydarzyć. Osoby, które mimo krzywd jakich zaznały, bądź trudu jaki muszą podjąć pełniąc rolę świadka, chcą powrotu do normalności. Ośrodek to miejsce, w którym rzeczywistość takich ludzi może zmienić się na lepsze.

Każdego dnia wielu spotyka krzywda, z którą trudno sobie poradzić. Jedno wydarzenie często pociąga za sobą kolejne. W następstwie codzienność zmienia się w pasmo problemów, z których trudno wyjść o własnych siłach.

Źródło:
https://wiadomosciwadowice.pl/20191004231927/powiat-wadowice-z-pomoca-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-takze-w-naszym-powiecie-1570230064?fbclid=IwAR1c1v2AiTqOO7miiSwtf9RZO81gNYBww1x4egjQpcjEi8trmCdzOGsFIA0

W Lublinie od roku 2015 jest realizowane zadanie pod nazwą „Przyjazny patrol” – w skład którego wchodzą 3 służby: funkcjonariusz policji, pracownik socjalny i psycholog, na mocy trójstronnego porozumienia KMP Lublin, MOPR i Centrum Interwencji Kryzysowej, pod nadzorem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, który zabezpiecza środki na ten cel.
Zadaniem Przyjaznych Patroli jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które znajdują się z sytuacji zagrażającej ich dobru, w szczególności gdy dziecko pozbawione jest opieki, jest świadkiem bądź doświadcza przemocy w rodzinie, jest ofiarą zaniedbania, jak również w chwili kiedy jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało bez opieki oraz w innych sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.
Patrol porusza się pojazdem nieoznakowanym KMP, uczestniczy jako fachowe wsparcie podczas interwencji z udziałem dzieci oraz w sytuacji zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci w rodzinach objętych kuratelą lub pomocą MOPR. Patrol funkcjonuje w weekendy w godzinach popołudniowych od 16-24, czyli już po godzinach pracy pracowników socjalnych. Wyposażony jest w fotelik i maskotki dla dzieci.

Źródło:
Informacja otrzymana od Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

W Golubiu-Dobrzyniu zorganizowano konferencję profilaktyczno-edukacyjną z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W programie była prelekcja Elżbiety Opiłowskiej - kierownika Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Moniki Herman - wojewódzkiego koordynatora realizacji procedury „Niebieskiej Karty” Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Bartosza Wieczorka - prokuratora rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu. Wszyscy podkreślali znaczenie współpracy służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas konferencji był też panel dyskusyjny.
Konferencję zorganizował burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu Beata Meredyk-Chlebowska.
Źródło:
https://golubdobrzyn.naszemiasto.pl/eksperci-o-przemocy-na-konferencji-w-golubiu-dobrzyniu/ar/c1-7365545?fbclid=IwAR1j9gjL6k8He-rN-ZoNIiE5qZKF91E6BDYkGVm2dg62OIUXASKIZL0mAAY

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy 2.10.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie wraz z Komendą Powiatową Policji w Głogowie organizują „ Dzień Otwarty” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Specjaliści będą przyjmować w godzinach 10-18 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 4, I piętro, pokój nr 33, 37 i 38, tel. 76 7276 523.
Źródło:
www.glogow.naszemiasto.pl/miedzynarodowy-dzien-bez-przemocy-wspolna-akcja-mops-u-i/ar/c1-7354587

Olsztyński telefon zaufania działa już 45 lat. Początkowo dzwonili ludzie z problemem alkoholowym i tematem bezrobocia. Aktualnie dzwoni dużo osób starszych , samotnych osób i tych, którzy doznają przemocy w rodzinie. Pracownicy „ Anonimowego Przyjaciela” informują, że najwięcej telefonów jest w godzinach nocnych i porannych. Dawniej odbierano kilkaset telefonów rocznie, dziś jest to już osiem tysięcy telefonów rocznie.
„ Anonimowy Przyjaciel” działa całą dobę pod numerami 192-88 albo 89 527 00 00.

Źródło:
www.ro.com.pl/olsztynski-telefon-zaufania-dziala-juz-45-lat-anonimowy-przyjaciel-odbiera-okolo-8-tysiecy-telefonow-rocznie/01471787

Pracownicy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie udzielają darmowych porad prawnych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Informacje będą dotyczyły prawa karnego, cywilnego i rodzinnego.
Taka inicjatywa jest kolejnym wspólnym projektem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie i Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z specjalistami z Okręgowej Rady Adwokackiej w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego przy ulicy Głębokiej 11. Najbliższe spotkanie będzie 27 września w godzinach 9-14.

Źródło:
https://www.lublin112.pl/jestes-ofiara-przemocy-w-rodzinie-skorzystaj-z-darmowych-porad-prawnych/?fbclid=IwAR2J1joQVSSjIxSsUKDRC9vSVaS1_czk-a_fbe7do5asgjxFVVmmX2he1tk#close_info_content

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie chce sprawdzić skalę zjawiska przemocy w gminie. Działania te mają na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Placówki oświatowe, policja, ośrodki medyczne oraz inne miejsca wspierające rodzinę dostaną specjalnie przygotowane ankiety służące ocenie zjawiska przemocy. Ponad to mieszkańcy Nysy będą mogli spotkać się z psychologiem, prawnikiem, a także skorzystać z odbywających się dwa do czterech razy w miesiącu grup wsparcia.
Analiza zjawiska przemocy w gminie Nysa zakończy się z grudniem 2019 roku.
Źródło:
www.radio.opole.pl/100,291999,nysa-miastem-mocy-bez-przemocy-ops-zbada-skale-z

Miejski Ośrodek Społeczny rozpoczyna edukacyjno-profilaktyczny program na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy i środków zaradczych odnośnie tego problemu.
Odbędzie się sześć tematycznych wykładów a pierwszy będzie miał miejsce już 14 września w godzinach 11-13 („Sztuka Wyboru” ul. Słowackiego 19 w Gdańsku ). Dr Maciej Dębski opowie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci w internecie i jak budować pozytywne relacje rówieśnicze.
W programie „ Gdańska z Rodziną „ są zajęcia w szkołach podstawowych i liceach. Uczniowie spotkają się ze specjalistami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dowiedzą się gdzie można zdobyć pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną w sytuacji kryzysowej. Na zakończenie zajęć uczniowie wezmą udział w „ symulacji rozprawy sądowej”.
Program potrwa do końca roku.

Źródło:
www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/gdansk-z-rodzina-przeciwdziala-przemocy,a,154323

Komitet Praw Dziecka i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na konferencji prasowej we wtorek 10 września poinformowali, że rusza kampania „ Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony”, szerząca wiedzę na temat przemocy w rodzinie, konkretnie wobec dzieci. Edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa odnośnie przemocy wobec dzieci, angażowanie otoczenia w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, wspieranie rodzin dotkniętych przemocą to główne założenia projektu. Symbolem kampanii „ Nie pozwól, aby narodziły się w nim demony” jest tatuaż, fizyczny znak na ciele, który jak trauma, może towarzyszyć człowiekowi do końca życia. Projekt obejmuje takie działania jak: webinary, materiały edukacyjne, materiały pomocowe do pracy dla osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy społecznej, kampanię społeczną. Kampania ma miejsce tylko w województwie mazowieckim.

Źródło:
www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-09-10/nie-pozwol-aby-narodzily-sie-w-nim-demony-kampania-przeciwdzialaniu-przemocy-domowej/

W dniach 18 i 19 listopada 2019 roku w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółwe infomacje znadą Państwo na stronie www.parpa.pl oraz klikając TUTAJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, wspólnie z Komendą Miejską Policji rozpoczyna kampanię społeczną, dotyczącą zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Osoby starsze są często zawstydzone, zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony członka rodziny. Mają także nadzieję, że stosowane wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy wobec seniorów.

Źródło: www.info.elblag.pl/31,59199,Na-rzecz-seniorow-Wspolna-kampania-MOPS-i-policji.html

Sosnowiecki MOPS i Komenda Miejska Policji od kilku lat realizują pionierski w skali całego kraju projekt „Patrol przyjazny dziecku”. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz pomocy dzieciom i osobom dotkniętym przemocą. W patrolu uczestniczą dwie osoby – pracownik socjalny i funkcjonariusz policji. Patrol porusza się radiowozem Komendy Miejskiej Policji. W skład wyposażenia patrolu wchodzi: telefon, fotelik samochodowy, urządzenie do badania stanu trzeźwości, kredki, kolorowanki, lizaki, misie czy gadżety przykuwające uwagę dziecka.

Źródło: www.twojezaglebie.pl/patrol-przyjazny-dziecku-mops-sosnowiec/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie zapewnia bezpłatne dyżury specjalistów dla mieszkańców powiatu jędrzejowskiego. Adwokat i psycholog bezpłatnie udzielą porad osobom pokrzywdzonym lub potrzebującym pomocy.

Źródło: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/potrzebujesz-bezplatnej-porady-adwokata-lub-psychologa-oto-terminy-wrzesniowych-dyzurow-w-jedrzejowie/ar/c1-14381019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu zorganizowało cykl warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla rodzin. Podczas warsztatów dowiemy się pomóc rodzicom znaleźć najlepsze rozwiązania w zakresie rozmawiania ze swoimi dziećmi. Nie zabraknie także informacji o tym, jak kształtować postawy wolne od agresji, jakie są metody radzenia sobie z agresją, czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej źródła i mechanizmy, jakie są jej konsekwencje i jak zachowanie dorosłych wpływa na dzieci.
Żródło:
www.portel.pl/spoleczenstwo/warsztaty-dla-rodzicow/113480

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej w okresie 09.09.2019 r. do 23.12.2019 r. ruszy kolejna już edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym jego założeniem jest eliminowanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc, poznanie alternatywnych dla przemocy zachowań, a przede wszystkim zatrzymanie przemocy.

Źródło:
www.mojmikolow.pl/i,program-korekcyjno---edukacyjny-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie,405147,851975.html

W ramach kampanii społecznej "Dzielnicowy bliżej nas”, której celem jest budowanie i utrzymanie dobrego kontaktu Policji ze społeczeństwem, stworzona została mobilna aplikacja "Moja Komenda". Dzięki temu rozwiązaniu możemy szybko nawiązać kontakt z naszym dzielnicowym.

Źródło: www.wiadomosci.ox.pl/a-ty-znasz-swojego-dzielnicowego,58974

Gdzie w Krakowie można zwrócić się o pomoc ? Lokalne punkty prowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS zapewniają specjalistyczną pomoc. Można w nich uzyskać poradę prawną, psychologiczną, psychiatryczną skorzystać z konsultacji z mediatorem/ką oraz psychoterapeutą/ką.v

Źródło: www.olkusz.naszemiasto.pl/sa-takie-miejsca-gdzie-ofiary-przemocy-otrzymaja-pomoc/ar/c1-7281125

„Przemoc może się przejawiać w lekceważeniu różnych potrzeb dziecka, niedawaniu mu bliskości, poczucia bezpieczeństwa”. Zdaniem ekspertów tego rodzaju kary są jednak nieskuteczne, mają też negatywny wpływ na psychikę dziecka. Jak oceniają, tego typu działania zaburzają jego poczucie bezpieczeństwa i obniżają samoocenę. Więcej o tym, można przeczytać w powyższym artykule.

Żródło: www.dziennik.pl/amp/604641,kary-cielesne-dla-dzieci.html

W Rzeszowie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego  funkcjonuje całodobowa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych i ofiar przemocy (numer 0 800 105 410). Można tam nie tylko uzyskać informację o bezpiecznych miejscach noclegowych, ale co ważne, dowiedzieć się jak można pomóc osobie w kryzysie.

Źródło: www.rzeszow.naszemiasto.pl/infolinia-dla-bezdomnych-i-ofiar-przemocy/ar/c3-6826387

Od 13 lat prowadzona jest w Polsce kampania  „Szkoła bez przemocy”, obecnie trwa jej 2 etap. Przystąpiło do niej prawie 3 tysiące szkół z całej Polski. Całemu przedsięwzięciu od czterech lat towarzyszą największe w kraju badania socjologiczne na temat przemocy w szkołach.

Źródło: www.rudaslaska.naszemiasto.pl/co-sie-dzieje-w-polskiej-szkole/ar/c1-6623139

W powiatowym etapie plebiscytu Policjant Roku, organizowanym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach głosami czytelników zwyciężył Sierżant sztabowy Łukasz Dumin z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/policjant-roku-2019-sierzant-sztabowy-lukasz-dumin-sukcesy-motywuja-do-dalszej-pracy/ar/c15-14274793

Cytując fragment infodent24.pl "75 proc. urazów głowy i szyi, związanych z przemocą domową, występuje w połączeniu z patologicznymi zmianami w jamie ustnej. W związku z tym naukowcy doszli do wniosku, że dentyści mają wyjątkową pozycję jako osoby stojące na pierwszej linia obrony w identyfikowaniu dowodów przemocy domowej, a następnie zgłaszaniu potencjalnych przypadków takiej przemocy."

Źródło: http://www.infodent24.pl/newsdentpost/dentysci-moga-byc-pierwsza-linia-obrony-przed-przemoca-domowa,112479.html

"Gdy w rodzinie występuje przemoc, nigdy nie dotyka jednej osoby. Jeśli w domu są dzieci, cierpią tak samo jak osoby dorosłe." Kurier Gmin publikuje kolejny artykuł z cyklu dotyczącego przemocy.

Źródło: www.kuriergmin.pl/spoleczenstwo/gdy-dziecko-cierpi-syn-chcial-mnie-bronic/

Dane zawarte w artykule, wykazane na podstawie rejestracji uruchamiania procedury Niebieskie Karty koncentrują się na małoletnich ofiarach przemocy.  Zgłoszenia dla ponad 12 tysięcy  małoletnich ofiar przemocy w rodzinie wpłynęły w 2018 roku za pośrednictwem procedury Niebieskiej Karty. Są to dane dotyczące działań podjętych w procedurze Niebieskiej Karty wyłącznie przez policję, czyli bez danych z działalności innych podmiotów upoważnionych i zobowiązanych do zwalczania przemocy domowej. Według statystyk liczba ta maleje od roku 2015.  

Źródło:    www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przemoc-w-rodzinie-przemoc-wobec-dzieci-niebieska-karta-policja-publikuje-statystyki,947727.html

Emma Murphy, która sama była ofiarą przemocy domowej, współtworzyła aplikację, która ma na celu pomagać kobietom opuszczać  przemocowe związki. Aplikacja Bright Sky wprowadzona przez Vodafone dostarcza szczegółowych informacje na temat różnych form nadużyć oraz katalog specjalistycznych usług wsparcia, fundacji i placówek zajmujących się przemocą domową w Wielkiej Brytanii. Ponadto użytkownicy mają możliwość wypełnienia kwestionariusza do oceny bezpieczeństwa w związku. Ważnym narzędziem jest usługa My Journal, za pomocą którego w bezpieczny sposób mogą rejestrować przypadki nadużyć w formie tekstu, audio, wideo lub zdjęć, bez zapisywania treści na samym urządzeniu.

Źródło: www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/to-dla-nas-wazne/powstala-aplikacja-ktora-ma-pomoc-ofiarom-przemocy-domowej/tf7yngt

W sytuacji kiedy sprawca przemocy fizycznej będzie zagrażał życiu lub zdrowiu domowników, dostanie nakaz bezzwłocznego opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja i to nawet, jeśli nie będzie miał gdzie się wyprowadzić .

Źródło: www.prawo.pl/prawnicy-sady/co-zmieni-sie-dla-sprawcow-przemocy-w-rodzinie-ms-proponuje,437479.html

Artykuł przedstawia wyniki badań Macieja Matusiaka, policjanta Merseyside Police, który  zorganizował w Liverpoolu konferencję. Przedstawił analizy przestępstw, które były aktami przemocy domowej wśród polskich rodzin imigranckich. Artykuł zawiera informacje o instytucjach, które w Wielkiej Brytanii oferują pomoc ofiarom przemocy domowej.

Źródło: www.emito.net/artykuly/polacy_nie_zglaszaja_policji_przemocy_domowej_2323992.html

Z nowopowstałego ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby, które są pokrzywdzone szeroko rozumianym przestępstwem. Osoby, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych, ofiary przemocy  w rodzinie oraz wszelkich innych  przestępstw, które mieszczą się w kodeksie karnym. Osoby, które zgłoszą się po pomoc do ośrodka, oprócz pomocy prawnej, mogą liczyć na pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, materialną i finansową.

Źródło: www.echodnia.eu/podkarpackie/stalowa-wola-okregowy-osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/ar/c1-14221441

Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizują  ogólnopolską konferencję w całości finansowaną ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych zasiadających w Zespołach Interdyscyplinarnych, a także studentów ostatnich dwóch lat studiów medycznych.
Na konferencji przedstawiony zostanie temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci. Uczestnicy poznają prawne i psychologiczne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kompetencje i zadania przedstawicieli ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach realizacji procedury “Niebieskie Karty”.  Wydarzenie odbędzie się w Krakowie, w dniach 30.09-01.10.2019.

Źródło: www.nipip.pl/psychologiczne-i-prawne-aspekty-zwiazane-przeciwdzialaniem-przemocy-w-rodzinie/

W LO im. Mikołaja Kopernika przeprowadzono warsztaty na temat szkoły wolnej od aktów agresji oraz budowania pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.  O tym, czym jest przemoc, opowiadali psycholog oraz funkcjonariusz policji, który przekazywał uczniom także informacje dotyczące tego, jak należy się zachować, gdyby do szkoły wtargnął napastnik. Prelegenci zaprezentowali filmy, w których przedstawiono, jak dotkliwa może być przemoc. Zgromadzonej młodzieży mówiono także o konsekwencjach prawnych, które mogą wiązać się z jej stosowaniem.

Źródło: www.ostrowmaz.com/aktualnosci/24628

Wywiad w którym osoby doświadczające przemocy oraz ich bliscy znajdą praktyczne informacje, wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Źródło: www.plus.nowosci.com.pl/nie-czuje-sie-klientka-mopsu-gdzie-moze-podziac-sie-ofiara-przemocy-w-toruniu/ar/c6-14203575

Oferowany zakres pomocy jest  szeroki i pozwala na realne wsparcie. Oprócz pomocy prawnej czy psychologicznej potrzebujący mogą skorzystać z opłaty przedszkola czy żłobka dla dziecka, kursu podnoszącego kwalifikacje, zakupu  leków, dopłaty do czynszu, rachunków za media czy  bonów żywnościowych. Z pomocy tej może skorzystać każdy obywatel kraju, który jest ofiarą przestępstwa definiowanego w myśl Kodeksu Karnego oraz jego najbliżsi.

Źródło: www.infokatowice.pl/2019/06/08/w-katowicach-pomoga-ofiarom-przestepstw-m-in-oplaca-przedszkole-zaplaca-rachunki-czy-wykupia-leki/

Ochockie szkoły od roku szkolą się w ramach edukacyjnego projektu zapobiegania przemocy i wykluczeniu. Miasto zapowiedziało, że rozszerzy go na wszystkie dzielnice. O planach rozszerzenia projektu "Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?" miasto poinformowało na piątkowej konferencji prasowej, którą zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 61 imienia Juliana Przybosia na Ochocie. Miasto postanowiło rozszerzyć program na wszystkie szkoły. Udział w przedsięwzięciu jest dobrowolny i to szkoły się do niego zgłaszają. Zajęcia trwają około półtora roku, zaś pierwsze dzielnice, w których rozpoczną się od 1 września, to Wawer, Wola i Wilanów. Na Woli miasto zdiagnozowało rozwarstwienie przekroju społecznego. Kolejnym krokiem będzie wprowadzanie programu w pozostałych dzielnicach. Program potrwa do 2024 roku.

Źródło: www.tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,wszystkie-szkoly-moga-dolaczyc-brdo-programu-przeciwdzialania-przemocy,292939.html

GRAFIK DYŻURÓW SPECJALISTÓW W CZERWCU:

- W czwartek, 13 czerwca od godziny 16 do 18 planowany jest dyżur adwokata, w budynku Ogniska Wychowawczego "Caritas", przy ulicy Jana Pawła II 3.
- We wtorek, 18 czerwca od godziny 8 do 10 planowany jest dyżur psychologa, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Stefana Okrzei 49 B w Jędrzejowie.

Źródło: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/potrzebujesz-bezplatnej-porady-adwokata-lub-psychologa-oto-terminy-czerwcowych-dyzurow-w-jedrzejowie/ar/c1-14190163

Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty pomocowej na rzecz osób doznających przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.  Projekt realizowany będzie od maja do listopada 2019r. Otwarto  Punkt Konsultacyjny dla osób doznających przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Prowadzone są tam między innymi warsztaty edukacyjne ze specjalistami, spotkania edukacyjne z seniorami dotyczące rozpoznawania przemocy w rodzinie i skutecznej obrony przed przemocą, spotkania edukacyjne dla osób pracujących w ramach świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza.

Źródło:  www.pomorska.pl/miejski-osrodek-pomocy-rodzinie-w-grudziadzu-realizuje-projekt-moc-w-pomocy-stop-przemocy/ar/c1-14183679

Temat spotkania dotyczył szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów oraz przedstawienia procedur współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością czy demoralizacją.  Istotą przedsięwzięcia było przekazanie kadrze pedagogicznej jak ważną rolę odgrywa w wychowaniu młodego człowieka i jak ważne obowiązki ciążą na jej barkach, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Przemoc i agresja od dawna jest jednym z problemów z jakim borykają się uczniowie w wielu szkołach. Łatwiej jest radzić sobie z przemocą, kiedy znane są czynniki, które ją determinują.
Źródło:    https://zlotowskie.pl/artykul/przemoc-i-agresja--jak/669484

Częstochowa  otrzymała dofinansowanie na realizację programu, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zaplanowano działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej. Celem projektu między innymi jest zapobieganie przemocowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec zjawiska przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności stawiania granic w relacjach interpersonalnych, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwych ścieżek uzyskania pomocy i weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.
Źródło: https://zycieczestochowy.pl/przeciw-przemocy-w-rodzinie-2/

Program skierowany jest do małżeństw i par, w których pojawiły się pierwsze niepokojące symptomy zachowań przemocowych W ramach projektu potrzebujący mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie i terapię , którą zapewnią psycholog i pedagog. Przewidziano sesje indywidualne, jak i warsztatowe, podczas których zainteresowani będą mogli nauczyć się kontrolowania zachowań oraz  konstruktywnego rozwiązywania problemów

Źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/kontroluj-emocje-im-wczesniej-tym-lepiej,a,146459

W ramach projektu doświadczeni specjaliści podejmą próbę motywacji uczestników do pogłębionej pracy nad sobą, swoim charakterem i skrajnymi zachowaniami. Psychoterapia będzie miała charakter grupowy. W ofercie wsparcia są także spotkania wyjazdowe. Uczestnicy pod okiem specjalisty psychoterapii uzależnień poszukają w sobie wrażliwości, delikatności - w innowacyjnej formule, poprzez pracę z końmi.

Źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/jest-pomoc-takze-dla-osob-stosujacych-przemoc-zrob-pierwszy-krok,a,146350

W Gostyniu odbyła się powiatowa konferencja „Razem przeciw przemocy”, w której uczestniczyło stu specjalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Poruszono temat podstawowych potrzeb człowieka - głównie poczucie bezpieczeństwa. Omówiono istotność tej kwestii w kontekście dzieci. Wspomniano placówki i narzędzia powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mecenas Grzegorz Wrona przedstawił temat: „Prawna problematyka ochrony praw dzieci przed przemocą wobec aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”. Wskazywał także na szereg aspektów utrudniających rozpoznawanie przemocy i jej przeciwdziałanie. Poruszył problem krzywdzenia dzieci w rodzinach, w których rodzice się rozwodzą.
Kolejni prelegenci omówili działania, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia przemocy lub pojawienia się podejrzenia, że ktoś jej doświadcza. Wskazywali na sposoby reagowania, udzielania wsparcia i pomocy tym, którzy jej doznają i ich rodzinom. Przypomnieli na czym polega procedura "Niebieskich kart". Omówiono realizacje programów profilaktycznych „Parasolka zaufania” w Gminie Gostyń”.

Źródło: http://gostyn.naszemiasto.pl/artykul/powiatowa-konferencja-razem-przeciw-przemocy,5132193,art,t,id,tm.html

W celu rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy, zorganizowano piknik profilaktyczny, który nie tylko zintegrował mieszkańców ale  zaangażował do organizacji wspólnego wydarzenia podmioty i specjalistów, którzy na co dzień niosą wsparcie  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Źródło: https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/19018,rodzina-jest-najwazniejsza 

Zaplanowane do końca bieżącego roku działania mają na celu rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy będą mogły skorzystać z uczestnictwa w grupach wsparcia bądź z indywidualnej terapii. Dostępne będą również porady prawne oraz możliwość wzięcia udziału w  kursie samoobrony .
Dla osób stosujących przemoc przygotowano między innymi trening zastępowania agresji oraz wsparcie psychologiczne. W ramach projektu „Zmiana szansą” odbędą się także szkolenia dla pracowników służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Źródło: www.pulawy24.pl/zmiana-szansa-program-ktory-bedzie-prowadzony-tym-roku-pulawach/

Program jest kierowany zarówno do osób, które stosują bądź stosowały przemoc wobec bliskich i wyrażają chęć uczestnictwa w spotkaniach jaki i dla tych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych oraz do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Zajęcia będą prowadzone według zasad opracowanych w modelu integrującym podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy, a udział jest bezpłatny. Zajęcia będą obywały się jeden raz w tygodniu w okresie od maja do lipca 2019 r. w formie sesji indywidualnych i grupowych.

Źródło:
www.ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/33879_we_w_oc_awku_chc_pomaga_sprawcom_przemocy_domowej_jak.html

Samorząd powiatu wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej zorganizowały  spotkanie adresowane do dyrekcji i grona pedagogicznego szkół z terenu powiatu limanowskiego, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej. Prelegenci poruszyli aktualne zagadnienia związane m.in. z komunikacją interpersonalną oraz ochroną dzieci dorastających w rodzinach z problemem przemocy. Ważną rolę odegrała część warsztatowa konferencji, „komunikacja w rodzinie”, w trakcie której zgromadzeni, w grupach,  mieli okazję porozmawiać o komunikacji międzyludzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie.

Źródło: www.limanowa.in/aktualnosci/komunikacja-w-rodzinie-z-problemem-przemocy/45129

Artykuł przedstawia definicje zjawiska przemocy. Opisuje prawne możliwości systemowe stworzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom doznających przemocy w rodzinie. Tekst przybliża formalne aspekty procedury odebrania dziecka z rodziny.

Źródło:
www.polkowice.naszemiasto.pl/artykul/prawnik-wyjasnia-niebieska-karta-i-przepisy-z-nia-zwiazane,5114457,art,t,id,tm.html

Wsparcie udzielane jest osobom poszkodowanym głównie w przypadkach przemocy domowej, w stanach kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych (zwłaszcza małżeńskich), wykorzystywania seksualnego dzieci, radzenia sobie  w  sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego a także nadużywania lub eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. W ramach  projektu „Rodzina w Centrum 2”, mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą liczyć na pomoc psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika. W  PCPR odbywają się także mediacje, terapie rodzinne, grupowe lub indywidualne oraz  wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi. Program wspiera Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z powiatami i miastami województwa kujawsko – pomorskiego. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Źródło:  www.wabrzezno-cwa.pl/artykul/pcpr-pomaga-ofiarom-przemocy/647302.amp

Program został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. Spotkania poprowadzą certyfikowani trenerzy.
Udział w programie jest bezpłatny i skierowany do osób, które wyrażą wolę uczestnictwa;  skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie; osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych jak i osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych.

Koordynacja działań: Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej. ul. Żytnia 58 (I piętro, pokój 33).

Źródło: www.www.wloclawek.info.pl/wiadomosci/38030/program-korekcyjno-edukacyjny-dla-sprawcow-przemocy/

W ramach projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli  placówek oświatowych, Komendy Policji, MOPS, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Cieszynie oraz placówek ochrony zdrowia.
Wykłady poprowadzili specjaliści: Szczepan Spis, psycholog, biegły sądowy, Ireneusz Brachaczek, specjalista ds. uzależnień, Andrzej Kłoda, lekarz medycyny z zakresu psychiatrii, psychoterapeuta, Adrian Drdzeń, pedagog, trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci, z uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Źródło: www.beskidzka24.pl/strumien-przemoc-pod-lupa/

W dniu 11 stycznia 2019 roku przez Poznań przejdzie marsz w proteście przeciwko przemocy w rodzinie. Marsz rozpocznie się o godzinie 16.00, a uczestnicy wyruszą z placu Adama Mickiewicza.

Źródło

www.tenpoznan.pl/przemarsz-przeciwko-przemocy/

W Olsztynie specjaliści z Belgii i Polski wymienili się wiedzą i doświadczeniami z zakresu zwalczania przemocy w rodzinie.

Pracowników socjalnych z Brukseli przede wszystkim interesuje procedura „Niebieskie karty”, która w ich ocenie jest efektywną formą pracy z osobami stosującymi i doznającymi przemocy. Polsko-belgijskie spotkanie to część 3-letniego projektu wymiany doświadczeń, który jest realizowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

źródło: https://ro.com.pl/eksperci-z-brukseli-na-warmii-i-mazurach-rozmawiaja-o-przemocy-w-europejskich-rodzinach/01414710

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.