Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności.  Zamknij komunikat
 
A A A

Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 9 i 10  czerwca 2016 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w znowelizowanym „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021

Riegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza wszystkie podmioty działające na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 – 2021”, które odbędą się w okresie od 04.02.2016 – 23.02.2016 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie opinii i uwag w trzech podanych formach:

 • przekazane osobiście w siedzibie ROPS w Białymstoku,
 • przekazane drogą pocztową na adres ROPS: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
 • przekazane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 •  

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-w-wojewodztwie-podlaskim-na-lata-2016-2021-konsultacje-spoleczne.html

Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

12 lutego 2016 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka pt. "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości". Konferencja kończy projekt „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

Czytaj więcej...

Grafik dyżurów dla specjalistów w lutym 2016 r.

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Czytaj więcej...

Nowa oferta pomocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Program Stażowy 2016

PROGRAM STAŻOWY 2016

 

w  Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”

prowadzonym przez

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

na zlecenie

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).  Placówka jest prowadzona przez zespół, który współtworzył system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce i posiada wieloletnie (od 1995 roku) doświadczenie w pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Staż przewidziany jest dla studentów III, IV, V roku lub absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej...

Seminarium "Czy nowelizacja prawa i procedury karnej wpłynie na sytuację osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie?"

Serdecznie zapraszamy na kolejne z tegorocznych, bezpłatnych seminariów pt.

"Czy nowelizacja prawa i procedury karnej wpłynie na sytuację osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie?".

 

Odbędzie się ono 7 grudnia2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Czytaj więcej...

Ogólnopolska konferencja "Zatrzymać przemoc"

Stowarzyszenie MONAR zaprasza na ogólnopolską konferencję "Zatrzymać przemoc", która odbędzie się 26 listopada 2015 r. w Warszawie. Konferencja dotyczy problemu bezdomności samotnych matek z dziećmi, które doświadczają przemocy. Zaproszeni specjaliści podzielą się opinią na temat różnych aspektów tego problemu.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla osób dotkniętych przemocą

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza na bezpłatne zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zajęcia będą prowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich Polski z grupą zamkniętą, 10-12 osobową i obejmować będą cykl spotkań po 3 godziny edukacyjne. Udział uczestników w zajęciach jest zupełnie darmowy. Zapewniamy materiały, ale również bufet kawowy (w tym kanapki) oraz zwrot kosztów dojazdu.

Czytaj więcej...

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla ofiar przemocy rówieśniczej, ich rodzin, przyjaciół, nauczycieli

Fundacja Zobacz... JESTEM (www.zobaczjestem.pl) zaprasza na BEZPŁATNE konsultacje psychologiczne, indywidualne, w czasie trwania kampanii 19 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży, dla ofiar przemocy rówieśniczej, ich rodzin, przyjaciół, nauczycieli…

Czytaj więcej...

Grupa rozwoju osobistego

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży zaprasza do udziału w grupie rozwoju osobistego dla osób w wieku 18 - 34 lata. Do grupy zapraszają w szczególności osoby, które doświadczyły lub nadal doświadczają choroby swojej lub bliskich.

Czytaj więcej...

Oferta pomocy SOW w Gorzycach

W Rzeszowie trwa akcja "Niebieski Parasol"

W Rzeszowie do 18 września 2015 r. trwa akcja "Niebieski Parasol" zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie . Można w jej ramach skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej...

NIK sprawdzi jak działa system przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W najbliższych miesiącach Najwyższa Izba Kontroli ma sprawdzić, jak funkcjonuje system pomocy ofiarom przemocy domowej.

NIK wskazuje, iż pomimo tego, że Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie szczegółowo określają, jakiej pomocy od służb może oczekiwać osoba doznająca przemocy, to praktyka często odbiega od założeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-przeciwdzialac-przemocy-domowej-panel-ekspertow.htmlhttps://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-przeciwdzialac-przemocy-domowej-panel-ekspertow.html

Grupa psychoedukacyjna dla rodziców dzieci, które doświadczyły przemocy

Fundacja Mederi zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które doświadczyły przemocy do udziału w grupie psychoedukacyjnej.

 

Jeśli chcesz:

 • Zrozumieć potrzeby oraz emocje swoje i Twojego dziecka
 • Zwiększyć kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem
 • Zrozumieć zachowania Twojego dziecka  
 • Zdobyć umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów z dzieckiem
 • Dowiedzieć się jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami
 • Skorzystać z doświadczeń innych rodziców i otrzymać wsparcie
   

Przyjdź!

Czytaj więcej...

Hostel interwencyjny dla osób LGBT

Od tego roku Stowarzyszenie Lambda wraz z Fundacją Trans- Fuzja prowadzą pierwszy w naszym kraju i Europie Środkowej „Hostel interwencyjny dla osób LGBT”. Jest to placówka całodobowa, przeznaczona dla osób, które doznały lub doznają przemocy w związku z ich orientacją seksualną i tożsamością płciową. Przykładowo są to osoby, które musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania po ujawnieniu homoseksualnej orientacji, ze względu na przemoc ze strony lokalnej społeczności lub poszkodowanie przemocą w związku. W hostelu oferujemy zakwaterowanie, podstawowe produkty żywnościowe, a także kompleksową pomoc psychologiczną, socjalną, prawną oraz działania aktywizacji edukacyjnej i zawodowej. Wierzymy, że dzięki intensywnym oddziaływaniom pomocowym klientki i klienci są w stanie szybko pokonać kryzys i powrócić do samodzielnego funkcjonowania.

Czytaj więcej...

Pilotażowy program oceny potrzeb pokrzywdzonych

Jednostki policji z województwa warmińsko-mazurskiego biorą udział w pilotażowym programie „Indywidualnej oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony".

Jego celem jest umożliwienie organom prowadzącym postępowanie dokonanie oceny i pomoc w ustaleniu jakie środki ochrony i pomocy należy w danym przypadku zastosować.

Założeniem programu jest przywrócenie osobie pokrzywdzonej przestępstwem podmiotowości i godności oraz zapewnienie otrzymania przez nią odpowiednich informacji, wsparcia i ochrony.

żródło: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=84215

Wskazówki do realizacji procedury "Niebieskie Karty"

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Wyłšczona obsługa JavaScript lub brak przeglšdarki FLASH